Množství vysazovaných stromků a poměr jednotlivých dřevin zůstává již řadu let více méně stejný. S ohledem na změněné požadavky na les je nyní v době jeho obnovy kladen důraz na větší pestrost zakládaných porostů, což pomáhá zvyšovat jejich odolnost a stabilitu v dospělosti.

„Ročně zalesňujeme přibližně 0,9 % rozlohy námi spravovaných lesů, proto se procentuální zastoupení dřevin mění pozvolna. Na druhou stranu změnu druhového zastoupení dřevin v lese vidí nejen lesníci, ale zaregistruje ji i běžný návštěvník,“ uvedl Jiří Černík, výrobně-technický ředitel Lesů ČR, a dodal: „Naše nynější systematická práce při obnově lesa postupně, tak jak bude obnoveného lesa přibývat, přinese zlepšení jeho zdravotního stavu. Nyní zakládané lesy budou stabilnější a lépe odolají vnějším přírodním vlivům.“

Z jehličnatých dřevin bylo vysázeno nejvíce smrku ztepilého (15,3 mil.), borovice lesní (9,5 mil.) a jedle bělokoré (1,8 mil.). Mezi listnáči dominují buk lesní (13,5 mil.), duby (7,1 mil.) a javory (0,8 mil.).

Z celkového počtu 51,1 milionu sazenic bylo 27,3 milionu jehličnanů a 23,8 milionu listnatých dřevin.

S ohledem na rozlohu lesních porostů v ČR bude lesníkům trvat desítky let, než se změní druhové složení lesů. V současné době je například smrk ztepilý zastoupen cca 53 % a buk lesní 7 %. Proto státní podnik v započatém trendu bude pokračovat i v roce 2009. Letos je v plánu zalesnit 50 miliony sazenic 11 000 hektarů lesa.