„Není žádný důvod, aby naši odběratelé měli obavy odostatečné množství suroviny. Snažíme se dřevo dodávat na trh ve spolupráci sHradeckou lesní a dřevařskou společností průběžně, aby firmy podnikající vdřevozpracujícím průmyslu měly dostatek dřevní suroviny pro svou výrobu. Dokonce se dá říci, že vsoučasné době je mírný přetlak dřevní suroviny na našem trhu,“ uvedl Jiří Novák, generální ředitel Lesů České republiky.

Vminulosti vždy na přelomu roku nastala mezi odběrateli nejistota, zda dodávky dřevní hmoty budou plynulé a dostatečné. Tato situace měla za následek výrazné výkyvy vceně dřevní suroviny. Ještě na podzim loňského roku se odborné veřejnosti mohlo zdát, že tato situace nastane ivroce 2008.Novému vedení Lesů České republiky se však podařilo otázku problematických tendrů na střednědobé zakázky na období 2008–2010 vyřešit vrekordně krátkém čase, což přispělo kuklidnění situace vdřevozpracujícím průmyslu. Lesy ČR právě díky tomu, že vkrátkém čase uzavřely problematické tendry, nastartovaly přísun dřevní suroviny kobchodování. Kuklidnění na straně odběratelů také přispělo uzavírání kupních smluv, které Lesy ČR a Hradecká lesní a dřevařská společnost uzavírají společně světšinou odběratelů.

Většina smluvních partnerů vzešlých zvýběrových řízení již nyní vlese pracuje. Na většině smluvních územních jednotek už fyzicky vsoučasné době probíhají těžební práce. Letošní průběh zimy je navíc pro těžbu vlese příznivý. Zima téměř bez sněhu umožňuje lesní technice pohybovat se vlese bez problémů. Současně je vČeské republice po loňské kalamitě vyšší potenciál těžebních technologií.

Situaci vdřevozpracujícím průmyslu vletošním roce zřejmě významně ovlivní také větrná kalamita, která postihla jižní Rakousko koncem ledna tohoto roku. Podle oficiálních údajů bylo poškozeno 7milionů m³ dřevní hmoty, podle neoficiálních odhadů však škody mohou dosáhnout až 9milionům³.