„V Josefově takto uskladníme přibližně 900 m³ dříví. Nejedná se tedy o množství, které by mělo zásadní vliv na současný přetlak na českém trhu. Lesy České republiky jsou ale největším správcem lesů v Česku, a proto musíme držet krok s nejmodernějšími technologiemi a ukazovat pomyslné světlo na konci tunelu.“ řekl Ing. Jiří Novák, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

Metodu skladování dříví balením do fólií vyvinul Dr. Thomas Maier po kalamitních těžbách způsobených orkánem Lothar v roce 1999. V Česku má licenci na tuto technologii společnost Less & Forest, s. r. o. Princip spočívá v tom, že se celá skládka dřeva (nejčastěji čtyř- a pětimetrové výřezy v hráních o délce 30 metrů) zabalí do neprodyšné fólie a následně vzduchotěsně zataví. Zabalené dříví produkuje CO², který uvnitř fólie působí jako konzervant. V tomto mikroklimatu s nedostatkem kyslíku nemohou vegetovat houby ani hmyz, kteří při dlouhodobém skladování výrazně snižují kvalitu a tedy i tržní hodnotu dříví.

Balení dříví do fólie však není jediným způsobem dlouhodobého skladování. Nejrozšířenějším jsou suché sklady. Takto skladované dříví však rychle a významně klesá na kvalitě, proto jsou využívány výlučně pro skladování méně hodnotných sortimentů, kde není kladen vysoký důraz na kvalitu. Další možností je skladování dříví na vodních plochách, to však není u LČR využíváno. V neposlední řadě je možné zřizovat tzv. mokré sklady. Ty jsou obdobou běžných suchých skladů, ale v tomto případě je dříví pod trvalou závlahou. Vlhkost způsobí, že dříví nevysychá, tudíž nepraská, a zároveň voda nahradí vzduch v buňkách uvnitř kmenů a nedojde tak k rozvoji dřevokazných hub, této možnosti v současné době LČR také využívají.

Nutnost stálého zavlažování skládek dřeva na mokrých skladech však lineárně zvyšuje náklady na skladování (cca 25,-Kč/m³/měsíc). Proto je tento způsob využíván na střednědobé skladování v horizontu do jednoho roku. Naproti tomu balení dříví do fólie má fixní počáteční náklady (300,-Kč/m³), které jsou v dlouhodobém horizontu delším než jeden rok nižší, než skladování na mokrých skladech.

Dříví zabalené do fólie v Josefově bude posléze podrobeno expertíze nezávislých odborníků z Mendelovy lesnické a dřevařské univerzity v Brně. Ti budou zkoumat vliv dlouhodobého skladování dříví baleného ve fólii na jeho kvalitu.


Bližší informace:
Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858, e-mail: mluvci@lesycr.cz , www.lesycr.cz