Lesy České republiky, s. p., se k nastalé situaci postavily zodpovědně a v maximální míře využily všechny dostupné prostředky ke zpoždění dodávek dřeva na trh tak, by se rozprostřely v čase a nezpůsobily ještě výraznější pokles cen dřeva. Na maximum byly naplněny všechny mokré sklady v majetku či nájmu státního podniku Lesy České republiky, s. p. V současné době je na nich deponováno bezmála 50 000 m³ dřevní hmoty.

Lesy České republiky, s. p., nyní provozují tři mokré sklady (Bílek – 13 000 m³, Hluboká – 14 500 m³, Zátoň – 19 000 m³) a jeden sklad s technologií balení dříví do fólie (Josefov – 900 m³). Mokrý sklad v Bílku (v působnosti Krajského ředitelství Jihlava, na území Lesní správy Ledeč nad Sázavou) má nespornou výhodu ve své poloze. „Uvažujeme o rozšíření tohoto mokrého skladu a k jeho možnému využití jako centrálního skladu pro podnik Lesy České republiky. Po případném rozšíření a dobudování tohoto skladu by jeho kapacita byla 30 000 m³“, uvedl generální ředitel Lesů České republiky, s. p., Ing. Jiří Novák.

Vzhledem k pakujícím se větrným kalamitám a s ohledem na zastoupení lesů v majetku Lesů České republiky, s. p., by mělo být dlouhodobě pracováno se třemi dalšími lokalitami pro zřízení mokrých skladů. Na vytipovaných lokalitách by byly zřízeny zpevněné plochy pro skladování dřevní hmoty, byl by zajištěn dostatečný zdroj vody a přívod elektrické energie. S ohledem na logistiku byly vytipovány lokality v Jihočeském, Západočeském a Severomoravském kra­ji.

Další možností, jak dlouhodobě skladovat dřevo, je jeho konzervace balením do fólie. Lesy České republiky, s. p., tuto v Čechách poměrně novou technologii letos využily na lokalitě Josefov, kde byly v květnu zabaleny tři hráně o celkovém objemu 900 m³. Předpokládáme, že jednotlivé balíky dřeva rozbalíme a dodáme odběratelům po roce, roce a půl a dvou letech a současně je z pohledu úbytku na kvalitě necháme podrobit expertíze na Lesnické a dřevařské fakultě Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Tato technologie není náročná z pohledu přípravy technologie pro uskladnění a je použitelná v rámci celé ČR. Je ale nutné zachovat několik základních principů výběru skladovací plochy a provedení uskladnění: vybraná plocha by měla být částečně zpevněná, nevhodné jsou lokality volně přístupné z důvodu narušení fólie lidskou zvědavostí, nemělo by se jednat o lokalitu vystavenou poryvům větru a uložení dřeva musí být provedeno velmi kvalitně, včetně seřezání všech ostrých hran skladovaných sortimentů.

Lesy České republiky, s. p., s ohledem na svou pozici na trhu se snaží zodpovědně přistupovat k zásobení českého trhu dřevní hmotou. Proto v návaznosti na současnou situaci hledají možnosti, jak v budoucnu pružně reagovat na nastalé kalamitní situace na celém území České republiky a tím napomoci ke stabilizaci celého trhu se surovým dřívím.