Index trhu práce
v ČR (údaje v %)

Čísla za letopočtem vyjadřují nárůst, pokles, beze změny, neví a poslední údaj je čistý index trhu práce
3. čtvrtletí 2008
6  3  89  2  3
4. čtvrtletí 2008
2  1  96  1  1
1. čtvrtletí 2009
2  6  91  1  -4
2. čtvrtletí 2009
2 4  94 0 -2
3. čtvrtletí 2009
6  5  88  1  1
4. čtvrtletí 2009
3  7  87  3 -4
1. čtvrtletí 2010
3  9  87  1  -6
2. čtvrtletí 2010
4  9  86  1  -5
3. čtvrtletí 2010
5  4  89  2  1
4. čtvrtletí 2010
6  8  84  2 -2
1. čtvrtletí 2011
4  9  82  5  -5
2. čtvrtletí 2011
7  3  87  3  4
3. čtvrtletí 2011
6  3  90  1  3
4. čtvrtletí 2011
7  6  85  2  1
1. čtvrtletí 2012
5  9  85  1  -4
2. čtvrtletí 2012
6  9  84  1  -3
3. čtvrtletí 2012
7  6  83  4  1
4. čtvrtletí 2012
5  5  87  3  0
1. čtvrtletí 2013
3 11  85  1  -8
2. čtvrtletí 2013
5  5  90  0  0
3. čtvrtletí 2013
5  3  91  1  2
4. čtvrtletí 2013
3  3  91  3  0
1. čtvrtletí 2014
4  4  91  1  0
2. čtvrtletí 2014
4  5  89  2  -1
3. čtvrtletí 2014
6  3  90  1  3
4. čtvrtletí 2014
3  5  89  3  -2
1. čtvrtletí 2015
6  5  88  1  1
2. čtvrtletí 2015
7  3  88  2  4

Celkem 88 procent firem nepředpokládá změny v počtu zaměstnanců. Čistý index trhu práce tak má pro následující čtvrtletí hodnotu plus čtyři. Pro předchozí čtvrtletí plánovalo pracovníky propouštět pět procent firem, nabírat šest procent.

Optimistická očekávání

„Ekonomický vývoj v České republice byl v roce 2014 poměrně pozitivní a vyhlídky pro rok 2015 jsou ještě optimističtější. To se konečně výrazněji odráží i na růstu poptávky po nových zaměstnancích, zejména v odvětvích automobilový průmysl, logistika, IT a call centra," řekla novinářům generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika Jaroslava Rezlerová.

Nejoptimističtější náborové plány hlásí velké společnosti, ostatní následují s umírněnějšími očekáváními. Z odvětví předpovídá nejsilnější index výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s osmi procenty. Příznivé náborové prostředí lze očekávat také v zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybolovu, financích a pojištění se sedmi procenty a dále ve zpracovatelském průmyslu se šesti procenty. Na druhé straně pokles počtu pracovních sil se očekává v těžbě nerostných surovin s minus šesti procenty a ve stavebnictví s minus jedním procentem.

Z regionů hlásí nejsilnější index Morava s devíti procenty, v Čechách index činí tři procenta, v Praze je stabilní s hodnotou nula.

V porovnání s předchozím čtvrtletím se náborové plány zvýšily na Moravě o sedm procentních bodů a v Čechách o čtyři body. Naopak v Praze je relativní pokles o tři procentní body.

Z globálního pohledu se index ve srovnání s předchozím čtvrtletím zlepšil v patnácti zemích a klesl v osmnácti zemích. V meziročním srovnání index posílil v osmnácti zemích a oslabil celkem ve dvaceti.

Nejsilnější náborové prostředí hlásí zaměstnavatelé na Tchaj-wanu, v Indii, Japonsku a Panamě. Nejslabší,  jediné negativní, je v Itálii a Brazílii.