Absolutní většina (95 %) uživatelů vybraných hnědouhelných tepláren po celé republice je přitom s dodávkami tepla spokojena. Nejdůležitějšími aspekty dodávek tepla je jejich spolehlivost a cena.

Vyplynulo to z průzkumu mezi odběrateli tepla velkých hnědouhelných tepláren v Hradci Králové, Praze, Plzni, Mostě, Litvínově a Strakonicích. Průzkum provedla agentura Factum Invenio pro skupinu Czech Coal. Dotazován byl vzorek 798 domácností, a to letos v září.

Osmašedesát procent uživatelů dálkového vytápění z Prahy, Hradce Králové a Strakonic soudí (shodně s výsledky v samotném Hradci Králové), že by měly být překročeny územní limity a vytěžit by se mělo veškeré dostupné uhlí. Dvaapadesát procent dotazovaných tak soudí pouze za předpokladu, že by došlo k dohodě mezi obyvateli dotčených obcí a těžebními společnostmi. Šestnáct procent by oproti tomu chtělo k získání uhlí využít veřejný zájem, tedy i v případě nesouhlasu dotčených obcí.

Dvě třetiny všech dotázaných přitom považují dodávky tepla z hnědouhelných tepláren jako velmi spolehlivé a bezproblémové. Dálkové vytápění hnědým uhlím považují lidé za jeden z nejlevnějších způsobů vytápění.

Jako nejzávažnější problémy české energetiky označují lidé rostoucí závislost na dodávkách energie ze zahraničí, což se týká zejména zemního plynu.

Stejně problematický je i nedostatek uhlí pro tepelné elektrárny a městské teplárny.

Josef Brabec