V červnu 2008 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 1,8 %, dovozní ceny o 1,2 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 8,1 %, dovozní ceny o 5,7 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 99,4 %, meziročně 97,5 %.

* * *

Indexy cen vývozu a dovozu zboží v ČR

Červen 2008

Meziměsíční srovnání:

- Vývozní ceny v červnu po dvou měsících klesly o 1,8 %, a to zejména z důvodu posílení kurzu koruny. Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,3 % (zejména silničních vozidel). Snížily se i ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,0 %, chemikálií o 1,3 % a polotovarů o 1,1 %. Ceny se zvýšily pouze u ostatních surovin, a to o 1,3 % (zvláště kovového odpadu).

- Dovozní ceny v červnu po dvouměsíčním růstu poklesly o 1,2 % a to rovněž zejména z důvodu posílení kurzu koruny. Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo, stejně jako u vývozu, snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,3 % (především elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů). Dále se snížily ceny polotovarů o 2,1 % (zejména neželezných kovů), chemikálií o 1,9 % a průmyslového spotřebního zboží o 1,8 %. Z významnějších skupin rostly pouze ceny minerálních paliv o 3,6 % (zvláště ropy a ropných výrobků) a ostatních surovin o 2,8 %.

- Směnné relace v červnu dosáhly hodnoty 99,4 % (v květnu 98,3 %) a přestože vzrostly, drží se již třetí měsíc v negativních hodnotách. Výraznější negativní hodnotu zaznamenala opět minerální paliva 96,5 %. Mírnější negativní hodnoty dosáhly ostatní suroviny 98,5 % a průmyslové spotřební zboží 99,8 %. Naopak pozitivních hodnot směnných relací dosáhly, z významnějších skupin, pouze polotovary 101,0 % a chemikálie 100,6 %. Stroje a dopravní prostředky se usadily na hodnotě 100,0 %.

Meziroční srovnání:

- Ceny vývozu se v červnu snížily o 8,1 % (v květnu o 5,4 %) a klesaly tak již osmý měsíc. Jednalo se o největší pokles od září 2002. Důvodem byl zejména mimořádně posilující kurz koruny. Nejvíce se snížily ceny strojů a dopravních prostředků, a to o 11,3 % (především silničních vozidel), ceny průmyslového spotřebního zboží o 10,1 %, a ceny chemikálií o 9,6 %. Naopak z významnějších skupin nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 14,6 % (zvláště uhlí), ostatních surovin o 5,0 % (především kovového odpadu) a ceny potravin o 2,6 %.

- Dovozní ceny klesaly již jedenáctý měsíc, tentokrát o 5,7 % (v květnu o 3,3 %), což bylo opět způsobeno zejména posilujícím kurzem koruny. Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 12,1 % (zejména elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů). Výraznější pokles zaznamenaly také ceny průmyslového spotřebního zboží o 9,6 %, ceny chemikálií o 9,0 % a ceny polotovarů o 8,2 %. Výrazně vzrostly pouze ceny minerálních paliv, a to o silných 24,0 %.

- Směnné relace se mírně snížily a dosáhly hodnoty 97,5 % (v květnu 97,8 %) a již sedmý měsíc setrvávaly v negativních hodnotách. Výraznější negativní hodnoty směnných relací však dosáhla jen minerální paliva, a to 92,4 %. Chemikálie zaznamenaly hodnotu 99,3 % a průmyslové spotřební zboží 99,4 %. Naopak pozitivních hodnot směnných relací, z významnějších skupin, dosáhly polotovary 101,9 % a stroje a dopravní prostředky 100,9 %.

Index světových cen ČSÚ 1)

Červenec 2008

Meziměsíční srovnání:

- Světové ceny průmyslových surovin a potravin, zahrnuté do indexu, se v červenci zvýšily o 3,2 % (v červnu o 4,8 %). Hlavním důvodem tohoto vývoje byl růst ceny zemního plynu, jež vzrostla o 11,6 % (v červnu o 2,0 %). Růst zaznamenaly i ceny kovů, kůží a dřeva. Cena ropy Brent se po šesti měsících snížila o 0,9 %, snížily se i ceny potravin a kaučuku.

Meziroční srovnání:

- V červenci světové ceny vzrostly o 64,3 % (v červnu o 65,8 %) a po šesti měsících tak snížily své tempo růstu. To bylo způsobeno nižším růstem ceny ropy Brent, která se zvýšila o 77,2 % (v červnu o 92,5 %). Značně rostla i cena zemního plynu, a to o 73,4 %. Vysoký nárůst o 43,8 % si připsaly i ceny potravin. Klesaly pouze ceny kovů a dřeva.


1) Světové ceny sledují aktuální ceny v originálních měnách na komoditních burzách a v předstihu vypovídají o charakteru budoucího vývoje českých dovozních a vývozních cen průmyslových surovin a potravin.

Zdroj: ČSÚ