Společnost KARBOX, výrobce kontejnerů a speciálních nástaveb, při výrobě tohoto zařízení spolupracovala s výzkumníky z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Unikátní přístroj EWA dokáže ve velmi suchém prostředí za den získat 25 až 30 litrů vody a je tak násobně výkonnější než jediný technologicky podobný produkt od společnosti Source Global.

„EWA je vedle již dobře známého prototypu vodíkové Tatry dalším významným produktem společností holdingu CSG. Důraz na inovace je jedním z hlavních směrů naší skupinové strategie. Cílem je získat v oborech, v nichž podnikáme, technologickou převahu, nebo alespoň udržet konkurenceschopnost na světových trzích. Proto do inovací investujeme nemalé prostředky a vedle toho rozvíjíme spolupráci se stále větším počtem vysokých škol a vědeckých pracovišť,“ říká Bohuslav Přikryl, viceprezident pro vývoj a inovace CSG Aerospace.

close https://g.denik.cz/1/70/mmr-graf-listopad-2023.jpg info Zdroj: se svolením MMR zoom_in

Zařízení EWA je odvozené od většího, ale podobně fungujícího výrobku SAWER (Solar Air Water Earth Resources), za nějž Česká republika získala v minulém roce na výstavě EXPO v Dubaji cenu za nejlepší inovaci. Zatímco SAWER je rozměry přizpůsoben standardnímu ISO 1C kontejneru (objem 36 tisíc litrů), EWA je výrazně menší. Jde o krychli o straně 120 cm na podvozku poháněném elektromotorem. Elektrickou energii nutnou k pohonu i k získávání vody ze vzduchu může získávat ze sítě nebo ze solárních panelů.

Evropské fondy podpořily Průmysl 4.0 a robotiku:

Právě práce spojené s proměnou většího zařízení na menší byly podpořeny v rámci projektu z fondů EU. Tento příspěvek činil skoro 20 milionů korun a dalších 10 milionů investovala firma ze svých prostředků.

„Přístroj jsme testovali v Austrálii, která je převážně pouštním kontinentem a na odlehlých místech ve vnitrozemí řeší malé vesnice či farmy každodenní nedostatek vody. Pro srovnání, litr balené pitné vody stojí pět australských dolarů, EWA vyrobí litr vody za dolar. Také proto je Austrálie pro toto zařízení významným potenciálním trhem. Tam jsme také laboratorními testy ověřili, že vyprodukovaná voda je vhodná k přímé spotřebě a splňuje parametry pro kojeneckou vodu. Dokonce jsme na místě uzavřeli partnerství s lokálním dealerem,“ říká Miroslav Nosek, projektový manažer společnosti KARBOX.

Zájem nejen v Austrálii

Kromě Austrálie jsou dalšími potenciálními zájmovými oblastmi Střední východ, pouštní oblasti v Jižní Americe či Africe. V rámci spolupráce působí ČVUT v roli výzkumníka a vývojáře, společnost KARBOX bude mít – jako zkušený výrobce a vývojář kontejnerů – na starosti výrobu, globální marketing a distribuci. Aktuálně společnost KARBOX pracuje na upgrade vývojového projektu na komerční řešení, které umožní zahájení výroby prototypu.

„V současné době zařízení EWA prezentujeme potenciálním zákazníkům, tedy komunitám žijícím v suchých oblastech, vojákům, hasičům a záchranářům. Účastníme se výstav a veletrhů a procházíme testy. Díky našim obchodním kontaktům komunikujeme například s NSPA, nákupní agenturou NATO, s armádami členských států NATO včetně speciálních jednotek a s pomocí české ekonomické diplomacie pronikáme do vhodných zemí, kde by náš výrobek mohl uplatnit svůj potenciál,“ popisuje Miroslav Nosek.

„Do inovací investujeme nemalé prostředky a vedle toho rozvíjíme spolupráci se stále větším počtem vysokých škol a vědeckých pracovišť.“

Bohuslav Přikryl, CSG Aerospace

Zařízení je už nyní patentově chráněné a bude se vyrábět v areálu společnosti KARBOX v Přelouči na Pardubicku. Sloužit přitom nemusí jen v zahraničí. Užitečné může být například i tam, kde byla voda v přírodních zdrojích kontaminována nebo došlo k poškození infrastruktury. Potenciál výrobku EWA, a především technologické inovace, kterou přináší, je opravdu velmi široký. Jedním z hlavních důvodů je to, že všechny dosud známé podobné výrobky jsou primárně určené pro vlhké prostředí, EWA naopak dokáže získat vodu z atmosféry také v suchém a horkém prostředí pouští a polopouští.

close https://g.denik.cz/1/17/mmr-horice-karbox-box.jpg info Zdroj: se svolením MMR zoom_in

Miroslav Nosek: Zařízení má lepší parametry, než předpovídaly výpočty vědců

Tuzemští výzkumníci z ČVUT dlouhá léta pracují na vývoji zařízení, které dokáže získávat vodu ze vzduchu i v pouštím prostředí. Díky projektu podpořenému z fondů EU se nyní daří tento nápad převádět do praxe. Nový produkt vytvořila, testuje a chce vyrábět společnost KARBOX. O tomto projektu jsme hovořili s projektovým manažerem a technickým specialistou firmy Miroslavem Noskem.

close Miroslav Nosek, technický specialista společnosti Karbox info Zdroj: se souhlasem Karbox zoom_in Miroslav Nosek, technický specialista společnosti KARBOX Co stálo na počátku projektu a co vás vůbec přivedlo na myšlenku zařízení na získávání vody z pouštního vzduchu?
Na počátku byla myšlenka generálního manažera Českého pavilonu na EXPO 2020 v Dubaji prezentovat výrobek, který by byl atraktivní pro oblast Blízkého a Středního východu. Vzhledem k tomu, že se jedná o pouštní oblasti, atraktivním produktem se jeví zařízení schopné získávat vodu ze suchého a horkého vzduchu. Existují zařízení na kondenzační bázi, která dokáží získávat vodu ze vzduchu s vysokou vlhkostí, ale pro získání vody ze suchého vzduchu ne.

Na tomto základě začalo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) provádět výpočty a testovat zkušební přístroj, aby zjistilo, zda je to vůbec možné. Výpočty prokázaly, že to možné je, a následné výzkumné prototypy tyto výsledky potvrdily. Zařízení bylo testováno na vývojové bázi v univerzitní laboratoři, dále v pouštní oblasti Spojených arabských emirátů a bylo představeno jako hlavní exponát České republiky na EXPO v Dubaji, kde získalo ocenění za nejlepší inovaci.

„Cílem bylo navrhnout a realizovat zařízení, které bude uživatelsky přívětivé, snadno obsluhovatelné a vhodné jak pro civilní, tak i pro vojenský sektor.“

Jaká byla cesta od myšlenky k realizaci a kdo se na řešení projektu podílel?
Na základě úspěchu v Dubaji došlo k dohodě mezi ČVUT UCEEB a holdingem CSG, konkrétně se společností KARBOX, s. r. o., o podání přihlášky o evropskou dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu. Podaný projekt měl řešit komerční realizaci tohoto zařízení v kontejnerovém provedení SAWER a v malém „nouzovém“ provedení EWA. Cílem bylo navrhnout a realizovat výrobek, který bude uživatelsky přívětivý, snadno obsluhovatelný, vhodný jak pro civilní, tak díky své robustnosti a odolnosti i pro vojenský sektor.

Vývoj vlastní jednotky na výrobu vody vznikal na vysokoškolské půdě a firma KARBOX, s.r.o. se zaměřila na velikost a energetickou náročnost produktu. Kontejner zahrnuje solární panely a bateriové úložiště. Díky němu může systém SAWER fungovat jako plně autonomní řešení.

Na farmaceutické fakultě v Hradci Králové realizovali projekt, který podpořil excelentní mezioborový výzkum:

Existují už dnes konkrétní výstupy z vašeho projektu?
Jsou dva výstupy. Plně komerční provedení SAWER se dvěma kontejnery. A to jedním zdrojovým, vyrábějícím vodu, a druhým energetickým, zajišťujícím běh zařízení. Dále potom komerční provedení EWA. To jsme testovali v Austrálii v oblasti Nového jižního Walesu v lokalitě Byrock, čímž jsme prokázali shodnost výpočtů a laboratorních testů s výsledky z reálného provozu. Skutečnost byla ještě lepší. EWA jsme také prezentovali ve spolupráci s českou ambasádou v Austrálii na odborném veletrhu OZ WATER 2023 v Sydney, kde jsme provedli testy vody laboratoří pro posouzení shodnosti parametrů pitné vody v Austrálii. Výsledkem bylo, že voda je plně použitelná pro přímou spotřebu. Dále výrobek propagujeme i prostřednictvím agentury Czech Trade a české ambasády, a byly již navázány obchodní kontakty pro jeho uplatnění na australském trhu.

Jakým způsobem vám pomohly finanční prostředky z grantů a dotací EU?
Přiznání grantového projektu bylo pro realizaci prototypů zásadní. Zhruba polovina nákladů byla financována z těchto evropských zdrojů, což umožnilo vývoj a vlastní výrobu, stejně jako marketingové aktivity, které jsou pro tyto projekty nezbytné.

close https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty?utm_source=Deník&utm_medium=noviny&utm_campaign=listopad+2023&utm_term=dotace&utm_content=inzerce info Zdroj: se svolením MMR zoom_in