Kubík, Štefánikova, Hradec Králové

Chléb Šumava - 21,90
Pomeranče 1 kg - 35, –
Zad. hovězí 1 kg bez kosti –––
Hermelín 120 g - 27, –
Lanza 2,8 kg - 198,20
Sůl 1 kg - 6,10

CELKEM --––

Interspar, Víta Nejedlého, Hradec Králové

Chléb Šumava - 17,90
Pomeranče 1 kg - 18,90
Zad. hovězí 1 kg bez kosti - 169, –
Hermelín 120 g - 23,50
Palmex 2 kg - 159,90
Sůl 1 kg - 3,90

CELKEM - 393,10

Kaufland, Pilnáčkova, Hradec Králové

Chléb Šumava - 22,90
Pomeranče 1 kg - 24,90
Zad. hovězí 1 kg bez kosti- 139, –
Hermelín 120 g - 23,50
Palmex 2 kg - 139, –
Sůl 1 kg - 2,90

CELKEM - 352, 20

Tesco, náměstí 28. října, Hradec Králové

Chléb Šumava - 19,90
Pomeranče 1 kg - 26,90
Zad. hovězí 1 kg bez kosti- 169, –
Hermelín 120 g - 23,50
Palmex 2 kg - 139, –
Sůl 1 kg - 3,90

CELKEM - 382,20

Náš tip: Pomeranče 1 kg 18,90 korun, Interspar Víta Nejedlého Hradec Králové.