Ze stamilionových ztrát každý rok do plusu. Takový přemet v hospodaření zažívají nemocnice v Pardubickém kraji od roku 2007, kdy je bývalé vedení kraje v čele s radním za zdravotnictví Josefem Janečkem převedlo z příspěvkových organizací na akciové společnosti. Zásluha Janečka, který nemocnicím naordinoval tvrdé úsporné balíčky, to ale podle nové krajské vlády není.

„Hospodaření se zlepšilo jen mírně a hlavně díky oddlužení nemocnic,“ relativizovala čerstvé výsledky auditů nemocnic krajská radní za zdravotnictví Markéta Tauberová.

Zatímco v roce 2006 dosáhly ztráty všech pěti nemocnic v kraji po odečtení odpisů a transformačních nákladů v součtu 50 milionů a o rok později dokonce zhruba 140 milionů korun, vloni se naopak ocitly v nečekaném plusu ve výši 37 milionů korun. Plán byl přitom opatrnější, počítal se ziskem 21 milionů. Do černých čísel se dostaly dokonce i nejproblémovější nemocnice v Pardubicích a Chrudimi. „Nemocnice ale při přechodu na akciovky trpěly vysokými transformačními náklady, převod na obchodní společnosti do nich nepřinesl ani korunu navíc,“ řekla radní.

Pravda je, že neočištěný hospodářský výsledek dosáhl v roce 2008 nikoliv zmíněných plus 37 milionů, ale minus 127 milionů. Kumulovaná účetní ztráta, jak narostla během let, se vyšplhala na 195 milionů.

Tauberová podotkla, že převod byl velmi riskantní v situaci, kdy nemocnice měly mizivý základní kapitál. „Tím byla ohrožena sama existence zdravotnických zařízení,“ přidal se hejtman Radko Martínek. Dodal, že je to až jeho vláda, kdo nemocnice systémovými změnami stabilizuje. Chce třeba kvůli úsporám sloučit svitavskou a litomyšlskou nemocnici či centralizovat nákup léků. A to nejzajímavější – statut akciových společností kraj navzdory předvolebním proklamacím nemocnicím ponechá.

„To, že nemocnice nedostaly kapitál, bylo naším úmyslem. Jejich nemovitý majetek jsme převedli do úschovy kraje, aby o něj nemocnice v případě problémů nepřišly,“ oponuje bývalý radní Janeček. A kdyby se u ekonomických výsledků počítaly ztráty příspěvkových organizací stejně jako u „akciovek“, byly by podle Janečka úspory po započtení odpisů ještě větší.

V hlubokých ztrátách se naproti tomu topí nemocnice v Královéhradeckém kraji. Bývalé vedení kraje mluvilo o vyrovnaném hospodaření, audity zadané novou vládou ČSSD však hovoří o jejich ztrátách ve výši 170 milionů korun.