Královéhradecký zdravotní holding, který v kraji řídí nemocnice, vydal zprávu, že tato zdravotnická zařízení dluží přibližně 200 milionů korun. Z této sumy připadá 90 milionů na náchodskou nemocnici, což je bezmála polovina celkového dluhu.

Už koncem prosince Vladimír Dryml, tehdejší královéhradecký vicehejtman pro zdravotnictví, upozornil, že hospodaření nemocnice v Náchodě stojí před úpadkem. „Potvrzují se naše dřívější námitky, že hospodaření jednotlivých nemocnic i celého holdingu bylo neprůhledné a v podstatě probíhalo mimo veřejnou kontrolu.

Bývalá dozorčí rada nemocnice upozorňovala představenstvo na velké problémy a je nepochopitelné, proč představenstvo nic nečinilo. Prověření finančních toků uvnitř nemocnice bude pokračovat a rozhodně nalezneme cesty k zajištění jejího efektivnějšího hospodaření,“ uvedl tehdy Dryml. Rada kraje pak doporučila navrhnout v rámci revize krajského rozpočtu na příští rok opatření k zajištění finanční stability náchodské nemocnice.

Jak to tedy vlastně je s hospodařením nemocnice? Kdo za to může? Nehrozí pacientům krácení zdravotní péče? To jsou otázky, které se v této souvislosti přímo nabízejí.

Podle ředitele nemocnice Miroslava Švábla dluh narůstal postupně již několik let, protože v nemocnicích je zaveden zvláštní režim financování. „Veškeré finanční prostředky pro nemocnici jsou z úhrad zdravotních pojišťoven, které se sice meziročně asi o čtyři procenta zvyšují, ale to nestačí krýt nárůst energií, mezd a dalších dodavatelských faktur včetně zdravotnického materiálu a léků,“ uvedl ředitel Švábl.

Tyto ztráty částečně kryje zřizovatel, Královéhradecký zdravotní holding. Úhrady pojišťoven a ani dotace však nejsou poskytovány v rámci rovných podmínek všem nemocnicím stejně. Například pojišťovny některým nemocnicím poskytují až 1,13 koruny za zdravotní bod a nemocnice Náchod dostává ze všech nejméně, pouze 0,83 koruny. Obdobně tomu je s dotacemi. Nemocnice nejen na lůžko, ale také na počet obyvatel spádové oblasti, kterých má ze všech nejvíce, nebo na zaměstnance, je vždy poslední. Dá se konstatovat, že dostává o třetinu až polovinu méně než ostatní nemocnice. Tato situace je také dlouhodobá.

Podle Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje, je finanční ztráta náchodské Oblastní nemocnice kumulovaná za několik let. „Je otázkou, proč tuto situaci neřešil kraj již dříve. Rozhodně to souvisí s tím, že zastupitelé dříve neměli dostatečnou kontrolu a informace o stavu krajských zdravotnických zařízení v holdingu. Tento problém jsme odstranili a hospodaření nemocnic bude nadále transparentní. Garantuji, že kvalita poskytované zdravotnické péče zůstane zachována a kraj zajištění ekonomické stability této nemocnice pomůže,“ prohlásil pro Deník hejtman Franc.

Tento slib zazněl už koncem minulého roku, kdy bylo řečeno, že by Královéhradecký kraj mohl poskytnout Oblastní nemocnici Náchod výraznou finanční injekci. Hovořilo se tehdy o částce, která by dosahovala výše 50 milionů korun, jíž by se pokryla část závazků. K částečnému vykrytí finanční ztráty zatím nedošlo.

I zadlužená nemocnice se snaží zlepšovat své služby

Přestože Oblastní nemocnice Náchod je zatížena vysokým dluhem, snaží se držet krok s dobou a novinkami na medicínském poli. A to nejen v „mateřské“ Oblastní nemocnici Náchod, ale i v broumovské nemocnici, která pod její křídla spadá.

Například pracoviště klinické biochemie nemocnice v Broumově uvedlo minulý týden do provozu nový analyzátor moči Sysmex UF 1000i. Jak nám prozradil tiskový mluvčí Lukáš Holub, je to již druhý přístroj v Oblastní nemocnici Náchod, protože již od června loňského roku je jako první v České republice tento přístroj využíván přímo v Náchodě.

Analyzátor japonské firmy Sysmex, který vyšetřuje močový sediment na principu průtokové fluorescenční cytometrie, je schopen udělat 100 analýz během jedné hodiny a je desetkrát přesnější než mikroskopické vyšetření.

„Přístroj pracuje automaticky, je schopen sám vyčlenit vzorky moči, které jsou v pořádku a nepotřebují být dále vyšetřovány,“ doplňuje vedoucí lékař pracoviště klinické biochemie Jan Vodochodský a dále vysvětluje výhodu tohoto typu analyzátoru, u kterého není nutné, aby se vzorek moči před vyšetřením nijak upravoval. „Jedinou omezující podmínkou je nutnost vyšetřit moč co nejdříve po vymočení, optimum je do jedné hodiny,“ dodává pro upřesnění Jan Vodochodský.

Přístroj je schopen stanovit kvalitu červených krvinek, a tím upozorňuje lékaře na možnou příčinu krvácení do močového traktu, například z ledvin nebo z močových cest. Také s vysokou přesností provádí analýzu bakterií, tím upozorňuje na možnou infekci.

Kromě novinky v podobě špičkového přístroje na vyšetření moči přichází broumovská nemocnice dnešním dnem s dalším vylepšením služeb pro pacienty.

Přímo v areálu nemocnice bude totiž v pátek 3. dubna odpoledne ve 14 hodin nově otevřena lékárna, která tak rozšíří počet broumovských prodejen léčiv na tři.