Výraznější pokles však již během letošního roku očekávat nelze. Pracovní trh totiž naráží na omezené množství uchazečů o zaměstnání. Navíc je nutné počítat s tím, že vždy bude existovat určitá minimální nezaměstnanost. Hluboko pod celorepublikovým průměrem se však nachází podíl nezaměstnaných osob ve všech okresech kraje.