Z územního pohledu se počet nezaměstnaných pohyboval od nejnižšího počtu v okrese Rychnov nad Kněžnou (1 126 osob) po nejvyšší v okrese Trutnov (3 665 osob). Porovnáme-li počty nezaměstnaných s předchozím měsícem došlo ve všech okresech kraje k jejich nárůstu, absolutně přibylo nejvíce nezaměstnaných v okrese Hradec Králové (224 osob), relativně nejvyšší nárůst byl v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 13,5 %). Proti červenci roku 2007 došlo ve všech okresech kraje k poklesu nezaměstnaných, absolutně nejvýraznější byl v okrese Trutnov (o 1 022 osob), relativně nejvyšší pak v okrese Náchod (o 22,1 %).

Míra registrované nezaměstnanosti proti červnu mírně vzrostla (o 0,28 procentního bodu) na hodnotu 4,08 % (muži 3,08 %, ženy 5,35 %). Proti průměru České republiky (celkem 5,26 %; muži 4,0 %, ženy 6,95 %) je v kraji nezaměstnanost nižší o 1,19 procentního bodu. V jednotlivých okresech kraje se nezaměstnanost pohybovala od nejnižší úrovně v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,70 %) po dlouhodobě nejvyšší v okrese Trutnov (5,39 %).

Volných pracovních míst bylo v kraji ke konci července celkem 6 213, proti předchozímu měsíci došlo k jejich snížení (o 639 míst), proti stejnému období loňského roku to představuje nárůst o 327 volných míst. Nově hlášených míst bylo v červenci celkem 1 507, z toho více než 40 % v okrese Hradec Králové a více než pětina v okrese Trutnov. Na jedno volné pracovní místo připadli v kraji 2 uchazeči o zaměstnání, nejvíce v okrese Trutnov (3 uchazeči) a nejméně v okrese Rychnov nad Kněžnou (1,5 uchazečů).