Paní Zuzana z Rapotína již měsíce marně hledá práci. Je jednou z dělnic, která pracovala ve zkrachovalé rapotínské firmě ACC. V podniku se vyráběly plechové výlisky pro automobily.

Firma všech sto sedmdesát zaměstnanců propustila loni koncem roku. Dluží jim prosincovou výplatu a odstupné.

„Z bývalých spolupracovníků nemůže práci sehnat nikdo. Jsme všichni bez kvalifikace, s níž bychom našli uplatnění. Například já jsem vyučená švadlena. Práce není, podpora v nezaměstnanosti brzy skončí,“ postěžovala si paní Zuzana.

Po novém roce se zavřela také rapotínská sklárna. Dopady krachu firem již obec pocítila. Přibylo lidí, kteří neplatí nájem v obecních bytech. „Rapotín je specifickou obcí, protože má velké množství nájemních bytů. Ze tří set šedesáti domácností má problémy s placením zhruba třetina. Dluhy na nájemném se nyní pohybují kolem dvou milionů. Snažíme se uzavírat splátkové kalendáře a s lidmi, kteří neplatí, stále udržujeme kontakt,“ řekl místostarosta Rapotína Josef Mikulec.

Nájem ve svých bytech obec Rapotín již delší dobu nezvedá, ve stejné výši ponechala i daň z nemovitostí.