„Rozšíření stávajících prostor bylo již nemožné, a tak jsme začali stavět na zelené louce z důvodu potřeby nových výrobních a skladovacích prostor. Nové prostředí nám pomohlo optimalizovat chod firmy a účelně propojit výrobu, expedici, administrativu a vedení,“ sdělil Martin Hladík, ředitel obchodního oddělení.

Celá investice stála zhruba 30 milionů korun. V budoucnu společnost plánuje investovat další prostředky do rozšíření výroby.
V loňském roce společnost zvýšila obrat o 45 procent oproti roku 2005. „Neustále se dynamicky rozvíjíme a letos podle prvních čísel to vypadá, že se nám opět povede dosáhnout 40 až 50procentního růstu objemu a tím se dostat až na hranici 100 milionů korun,“ řekl Hladík.

„Tato čísla by se nám nikdy nepodařilo dosáhnout pouze domácí produkcí. Dnes vyvážíme naše výrobky do Švédska, Nizozemska, Švýcarska nebo třeba Itálie. To ale neznamená, že zapomínáme na domácí trh. K našim tuzemským zákazníkům patří celá řada pivovarů. Podíl exportu je v současnosti tvořen 30 až 40 procenty,“ dodal Hladík.

Ještě před třemi lety společnost zaměstnávala osm lidí. Dnes dává práci třiceti lidem z blízkého okolí a v horizontu dvou let plánuje rozšíření až na šedesát pracovníků, a tím přispět k nízké nezaměstnanosti v regionu. Zájem bude o především dělnické profese a pracovníky do obchodního oddělení.