Na zasedání zastupitelů, které se konalo v pondělí 30. března, mělo dojít k odsouhlasení směnné smlouvy, podle které by město uvolnilo své pozemky, kam by se přemístila současná provozovna sběrných surovin. Tím by došlo k možnosti dokončit zhruba 380 metrů siobchvatu v původní trase.

„Směnnou smlouvu odsouhlasila už rada i právníci majitelů sběrných surovin. Já věřím, že budou 16. dubna odsouhlaseny i dvě další smlouvy krajským zastupitelstvem, jak avizoval hejtman Lubomír Franc,“ řekl nám starosta Tomáš Hubka. Majitelé sběrny mají ještě uzavřít smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic o uvolnění sběrny a krajem. „Směnnou smlouvu podepíšeme, až budou podepsány zbývající dvě smlouvy,“ upozornil starosta.

Dokončení obchvatu je závislé na podpisu smluv a opuštění sběrny

Zcela zaplněná školní restaurace Eurest v pondělí 16. března s napětím očekávala, s jakými informacemi v kauze silničního obchvatu města přijede na zasedání zastupitelstva hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

„Po volbách jsem slíbil, že se pokusím přispět k tomu, aby byl vyřešen problém obchvatu České Skalice. Já věřím, že termín dokončení stavby obchvatu bude do konce letošního roku,“ prohlásil hejtman Franc. Předpokladem tohoto tvrzení je však dohoda mezi majitelem provozovny sběrných surovin, která stojí v trase obchvatu a brání jeho dokončení, a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), krajem a městem. Pokud budou do 30. dubna letošního roku podepsány smlouvy o opuštění provozovny sběrny do 30. června 2009 mezi majitelem sběrny a ŘSD, dále o směně pozemku s městem a o vytvoření podmínek pro přestěhování sběrny s krajem, nic by nemělo bránit tomu, dokončit obchvat v původní trase. „Pokud tomu tak nebude, půjde se cestou stavby provizorní komunikace zvané obchvat obchvatu, která se vyhne sběrně, vysvětlil Starosta města Tomáš Hubka.

Má-li být dosaženo dohody, musejí být příslušné smlouvy podepsány v jeden den a v jeden okamžik. To potvrdil nejen hejtman Franc, ale také starosta Hubka.

Jak se zdá, na tahu jsou tedy nyní majitelé sběrných surovin, ale také ostatní zúčastněné strany. Záleží totiž na jejich rozhodnutí, zda příslušné smlouvy podepíší či nikoliv. Hejtman v této souvislosti preferuje dokončení obchvatu v původní trase. „Je to totiž řešení konečné a zároveň efektivní,“ dodal. Zastupitelé města v nedávné minulosti po řadě jednání a nekonečných slibů přijali otevřený dopis, který byl rozeslán všem kompetentním orgánům včetně ministerstva dopravy. „V dopise byli všichni důrazně požádáni, aby navvzdory překážkám našli řešení a o dalším postupu informovali město do konce minulého roku. Protože se tak nestalo, začalo město hledat společně s Královéhradeckým krajem způsob vedoucí k vymístění neúnosné dopravy z centra města. Krátce po volbách byla v této věci zahájena jednání s novým hejtmanem Lubomírem Francem,“ nastínil Hubka předchozí kroky města před pondělním zasedáním českoskalických zastupitelů.

I přes prohlášení vedení města a hejtmana France část veřejnosti přítomná na zasedání zastupitelstva nešetřila skepsí. Například Jaroslav Švorčík, který bydlí na dopravně nejvíce frekventované ulici T. G. M., se nechal slyšet, že bylo kardinální chybou přerušit stavební řízení na stavbu obchvatu obchvatu. „Nemyslím si, že budou do konce dubna nějaké smlouvy podepsány,“ domnívá se Švorčík. Podle něj mělo pokračovat řízení o stavebním povolení na stavbu obchvatu obchvatu i po dobu, než dojde k případnému podepsání uvedených smluv. Hejtman sice připustil, že řízení mohlo možná pokračovat. „Zdržení je však pouze jeden měsíc, což je přes všechny předchozí peripetie zanedbatelné,“ oponoval Franc.⋌