V této souvislosti poslal v sobotu 7. března předseda sdružení Jaroslav Andres dopis novému ministru dopravy Petru Bendlovi, v němž vyjadřuje znepokojení nad dalšími průtahy a odklady termínů dokončení pro město životně důležité stavby. „Dostavba obchvatu našeho města zůstává stále nedokončena. Změna přišla s aktivitou nového hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France. Ten přislíbil, že se zasadí o otevření obchvatu v tomto roce, a to dostavbou v původní trase nebo objížďkou provozovny sběrných surovin, tak zvaným obchvatem obchvatu. Rozhodnuto by mělo být do 16. března.

Proto jsme také přerušili protestní akce spočívající v blokádě dopravy. Nyní se však dozvídáme o dalších průtazích a odkladech termínů,“ píše ve svém dopise ministrovi předseda sdružení Andres. Ten zdůrazňuje, že obyvatelé města slyšeli za roky, kdy obchvat nebyl dokončen, bezpočet nejrůznějších slibů.

V červnu minulého roku byli novináři na tiskové konferenci informováni, že do čtrnácti dnů by měla být uzavřena dohoda mezi státem a majiteli sběrných surovin o majetkovém vypořádání, které by vedlo k dostavbě obchvatu. Uvažovaná stavba obchvatu obchvatu byla pozastavena, ale k žádné dohodě nedošlo. „Počátkem letošního roku bylo stavební řízení na objížďku provozovny opět obnoveno a vy jej po dvou měsících údajně znovu zastavujete, aniž byla podepsána konkrétní smlouva zajišťující zprovoznění obchvatu v letošním roce,“ uvádí Jaroslav Andres, který ministra Bendla žádá o obnovení řízení o objížďce provozovny sběrných surovin. Pokud nebude podepsána smlouva, určeny jasné termíny a ani jistota náhradního řešení, obnoví sdružení protestní akce.