Hlavním tématem byla reforma zdravotnictví, vývoj české ekonomiky či důchodová politika. „Naše zdravotnictví je podfinancované. Svou kvalitou a poskytovanou péčí je srovnatelné s evropskými zeměmi. Náklady na něj z hrubého domácího produktu však u nás činí pouze sedm procent. V USA jde o 15 procent,“ uvedl na setkání předseda ČMKOS Milan Štěch. V sále hradeckého Adalbertina si Štěchovy názory přišlo poslechnout zhruba 250 lidí.