EOP dále masivně investuje do ekologizace zdroje a nových rozvodů tepelné sítě. Tyto investice přesáhnou v letech období 2014 a 2015 2,7 miliardy korun.

I přes tuto úpravu ceny zůstává teplo z Opatovic jedním z celkově nejlevnějších v rámci dálkového vytápění v České republice.

Pro domácnost žijící v bytě 3+1 s průměrnou spotřebou tepla ve výši 25 GJ/rok by mohly roční náklady vzrůst přibližně o 500 korun, tedy o 40 korun měsíčně.

„Pozitivním faktem pro zákazníka je, že v důsledku teplotně nadprůměrného roku 2014 předpokládáme vracení přeplatků u části zákazníků s ročním zúčtováním," říká Tomáš Sluka, obchodní ředitel EOP.

Cena se nově bude skládat z pevné složky za sjednaný tepelný výkon (v kW) a pohyblivé složky odrážející odebrané množství tepla (v GJ).

„V prvním roce zavedení chceme dát zákazníkům prostor k optimalizaci sjednaných výkonů, z tohoto důvodu jsme nastavili stálou složku na úrovni pěti procent z celkové ceny tepelné energie," dodává Tomáš Sluka.