Jeho Parametr studio využívá takzvané parametrické navrhování s užitím materiálů na bázi dřeva. Každý výrobek v sobě nese vlastní přidanou hodnotu. Zeptali jsme se Jiřího Šmejkala, co pro něj vítězství v soutěži znamená, jaká je jeho vize do budoucna i co se skrývá za slovy parametrický design.

Co pro vás výhra v krajském kole soutěže T-Mobile Rozjezdy znamená?
Výhra nám pomohla v propagaci značky a hlavně rozšíření pojmu parametrického navrhování do širšího okolí. Naším záměrem není čistě jen prodej produktů, ale i osvětlení pojmu a metody parametrického designu. Výhra nám umožní výrobu dalších prototypů a snadnější start našeho projektu.

Co je parametrické navrhování a jak ho může laik pochopit?
Materiální produkty, které od nás můžete vidět jsou poslední fází scriptu, který produkt řídí. Script je sestava po sobě následujících příkazů, které produkt řídí. V rámci příkazů jsou zavedeny parametry, tedy proměnné hodnoty, které lze až do poslední chvíle měnit a získat tak velké množství jiných řešení.
Hlavní výhodou parametrického návrhu je tedy vytvořený algoritmus, který generuje okamžitě velké množství jiných variant odpovídajících přesným požadavkům klienta. Návrhový proces tak radikálně zkracuje čas, který by byl pro návrh klasickou metodou nutný.

V čem je vaše tvorba specifická a jak jste se k ní dostal? Proč využíváte především přírodní materiály?
S digitálními způsoby návrhu jsem se seznámil při studiu posledních ročníků bakalářského stupně na Fakultě architektury ČVUT. Díky volitelnému předmětu, kam se zapisovala velmi malá skupina lidí, jsem získal základy, které se mi rychle podařilo uplatnit pro realizaci prvních prototypů. Po absolvování Fakulty architektury jsem se orientoval vyloženě na materiály ze dřeva studiem na Fakultě dřevařské na ČZU.
Byl to cílený postup pro možnost aplikace digitálních metod návrhu. Dřevo je v našem prostředí relativně levný a dostupný materiál. Má velmi dobré vlastnosti jako je snadná obrobitelnost a manipulace. Díky tomu se jedná o velmi vhodný materiál pro uplatnění postupů, kde lze s úspěchem uplatnit digitální fabrikaci na CNC strojích. Data generovaná ze scriptů, lze okamžitě posílat na výrobní stroje bez nutnosti vytvoření klasické výrobní dokumentace. Tímto způsobem lze zkracovat časy výroby na minimum a měnit tak standardizovaná dogmata výrobních procesů.

Jaká je vaše vize do budoucna?
Rád bych dopracoval a zrealizoval několik dalších prototypů dalšího nábytku v podobném duchu, jaký jsme s Parametr Studio doposud představili.
V budoucnu by se studio mělo zaměřit na aplikaci stejných principů i na větší objekty jako jsou experimentální pavilony, altány, které by svoji existencí obohacovali svými vlastnostmi okolí v krajině a veřejném prostoru.
Posledním cílem ve větším časovém horizontu by mělo být aplikování těchto metod na trvalejší stavby. Parametr Studio by dlouhodobě mělo fungovat jako architektonický ateliér nabízející klientům jiný způsob práce než je běžné.

Dají se vaše výrobky zakoupit a případně kde?
Ano, v případě zájmu nás mohou klienti kontaktovat přes náš web www.parametrstudio.cz.

Kraj zastupovalo třináct projektů
* Královéhradecký kraj letos v soutěži T-Mobile Rozjezdy zastupovalo 13 projektů.
* V průběhu regionálního kola, které proběhlo 5. května v Domě techniky Pardubice, zaujal porotu nejvíce originální designový nábytek s názvem Parametr studio od Jiřího Šmejkala.
* Na druhém místě se umístila Petra Stránská s řepným přírodním sladidlem sirob z Minicukrovaru Mžany.
* Třetí místo nebylo uděleno.