„Je určeno zejména zájemcům, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání nebo při podnikatelské činnosti. Podstatou studia je vychovávat především odborníky, kteří rozumí podnikání ve všech jeho souvislostech,“ vysvětlil Petr Vojtěch, ředitel Střední školy informatiky a služeb.

Pro výuku budou využívány špičkově vybavené učebny školy. Pro zájemce o ubytování je připraven objekt č.p. 1806 v ulici Milady Horákové. Ten prošel rozsáhlou opravou a od září začne sloužit jako Domov Mládež studentům střední i vysoké školy.

Pobočka vzniká ve spolupráci s Vysokou školou podnikání v Ostravě. „Je to instituce, která má s tímto způsobem vzdělávání dlouholeté zkušenosti a tento koncept kombinovaného studia rozvíjí už v sedmi místech republiky. Pro budoucí studenty je výhodou i příznivé školné, které se pohybuje ve výši třicet tisíc korun za rok a je srovnatelné s poplatky na veřejných vysokých školách, kde se tento typ studia samozřejmě hradí také,“ doplnil Vojtěch.

Studenti si ve druhém ročníku volí specializaci výběrem povinně volitelných předmětů.

„Ve 4. až 7. semestru mohou získat specializace Založení a provozování malého podniku, Informatika a internet v podnikání, Management a podnikání v obchodu a službách, v životním prostředí nebo v cestovním ruchu,“ uzavřel ředitel Vojtěch.