Díky paušální dani mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) prostřednictvím jedné paušální platby vyřešit povinnosti k dani z příjmů, sociálnímu pojistnému a zdravotnímu pojistnému. Nebudou tak muset vyplňovat tři různá lejstra.

„Jedním formulářem a jednou platbou tak vyřešíte svou daňovou a odvodovou povinnost a máte splněno. Žádná daňová přiznání, žádné přehledy pojistného. O nic dalšího se už nestaráte,“ konstatovala po schválení zákona ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Přiznání k paušální dani je dobrovolné a letos její výše vychází na 5469 korun měsíčně. „V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2393 korun a daň z příjmů ve výši rovných 100 korun,“ uvádí Michal Žurovec z ministerstva financí. Zahrnuje i sociální pojištění.

Mezi podmínky pro uplatnění daně patří již výše zmíněný výdělek do jednoho milionu korun, pokud se nejedná například o příjmy od daně osvobozené či příjmy, jež nejsou předmětem daně. Dále nesmí být podnikatel plátcem DPH, společníkem veřejné obchodní společnosti, nesmí proti němu být vedeno insolvenční řízení a nesmí mít příjmy ze zaměstnání

Pomůže přehedná aplikace

Pro vyplnění formuláře, kterým se lze přihlásit do paušálního režimu, lze využít přehlednou webovou aplikaci na webu finančního ředitelství nebo jednoduchý tiskopis

„Vyplněný povinný formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podepsat (pokud není podáván datovou schránkou) a podat na místně příslušný finanční úřad, případně zaslat poštou,“ upozorňuje web Generálního finančního ředitelství.

„Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který teprve zahajuje podnikatelskou činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, v průběhu roku 2021, může oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně současně s oznámením o zahájení této činnosti,“ dodává web.

Podle daňových odborníků je paušální daně nejvýhodnější pro živnostníky s výdajovým paušálem, kteří ale zároveň neuplatňují daňové slevy na děti a manželku. Pro ostatní už tolik ne. Ověřit si to lze na kalkulačce ministerstva financí.