První tři dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic (IPRM) schválili zastupitelé. V integrovaném plánu s názvem „Přitažlivé město“ je pro tento rok připraveno zahájení pěti projektů, na něž chce radnice získat finanční prostředky z Evropské unie. Jde o projekt Sportovního areálu Dašická, Modernizace sportovního areálu TJ Sokol Pardubice, Skautské centrum Vinice, Integrační centrum sociálních aktivit a Modernizace Plaveckého areálu.

„Celkem budeme v následujících letech realizovat osm projektů města Pardubic, Pardubického kraje a některých neziskových organizací. Nyní jsme schválili projekty Integrační centrum, Skautské centrum a Modernizace areálu TJ Sokol,“ řekl náměstek primátora Jan Kislinger po jednání zastupitelstva, jež se konalo minulý týden.

IPRM podle Jana Kislingera umožní městu čerpat stovky milionů korun z evropských strukturálních fondů, a to do roku 2013, kdy končí sedmileté programovací období. Pokud například uspěje žádost na zřízení Integračního centra sociálních aktivit, z nákladů ve výši 58 milionů uhradí EU 54 milonů korun.