I já jsem tentokrát podpořil legislativní návrh v rámci klimaticko-energetického balíčku, tzn. zprávy europoslanců Avril Doyle, Chris Davies, Satu Hassi a Dorette Corbey.

Tyto návrhy byly předmětem velmi dlouhých diskuzí, jednání mezi Radou zastoupenou francouzským předsednictvím i Evropským parlamentem zastoupeným zpravodaji a stínovými zpravodaji z většiny politických skupin, přičemž původní návrh, například pro chemický průmysl jak český, tak evropský, byl zcela likvidační.

V polovině prosince bylo dosaženo shody, a to především díky ústupkům ze stran členských států i poslanců Evropského parlamentu. Byla nastavena jasná kritéria pro jednotlivé sektory průmyslu a postupný náběh jednotlivých opatření.

Podařilo se tak dosáhnout kompromisu, který zachovává původní ambiciózní cíle v ochraně životního prostředí a přitom nastavuje podmínky, které neomezují průmysl v jeho činnosti a nejsou vůči němu nepřátelské.

Oldřich Vlasák
poslanec Evropského parlamentu