Uskuteční se v budově Krajského úřadu v Pardubicích. Vchod je ze Smetanova náměstí (na rohu proti divadlu). Vlastní konzultace budou probíhat v zasedací místnosti v prvním patře. Je však třeba se přihlásit a individuálně dohodnout přesný čas. Přihlášku získáte na webových stránkách Krajské hospodářské komory Pardubice. Kontaktní osobou je Peter Lukáč, tel.: 724 613 801. E–mailová adresa zní: pardubice–czechtrade@komora.cz.

Cílem konzultací je otevřít nové možnosti firmám s připraveným konkurenceschopným výrobkem pro vstup na ruský trh. Jak bude vlastní debata probíhat? Jde o individuální hodinovou, komoditně zaměřenou konzultaci, v jejímž rámci bude prezentován návrh doporučených kroků při vstupu firmy z regionu na zahraniční trh s využitím služeb zahraniční kanceláře CzechTrade. Konzultace je také příležitostí k bližšímu seznámení zahraniční kanceláře v Moskvě s komoditami i místními firmami, což je předpokladem k účinnému prosazování českých obchodních zájmů na ruském trhu.

V rámci konzultace podnikatelé obdrží rovněž písemnou studii, obsahující základní informace z daného zahraničního trhu podle komoditního zaměření jednotlivých firem.

Nejzajímavější obchodní skupiny a komodity

Z analýzy poptávek ruských firem po českém zboží vyplývá, že nejzajímavější obchodní skupinou je strojírenství, české stroje a zařízení, o které je na ruském trhu trvalý zájem. Jedná se především o náhradní díly na dříve dodávané stroje, o stroje na výrobu obalů, zařízení pro chemický průmysl, stroje na výrobu stavebních materiálů, technologické linky na zpracování odpadu, zařízení na výrobu piva, potravinářské stroje a zařízení, zařízení a technologie pro zemědělství. Další poptávky se týkají především následujících komodit – potravinářství (potravinářské přísady, alkoholické nápoje, cukr, minerální voda, máslo, těstoviny, paštiky, cukrovinky); obalové materiály (skleněné i plastové); chemie (ropné deriváty, mastné kyseliny, polypropylen); stavební materiály (svítidla, stavební sklo, suché stavební směsi, plastové potrubí, keramické zboží); textil (různé druhy textilních materiálů, zvláště speciálních, doplňky).

Tradičními obory jsou sklo, bižuterie, porcelán, bílá keramika, pivo i automobily.