Cílem semináře je seznámit posluchače dle aktuálního stavu legislativy co nejpodrobněji s konkrétními dopady zákona o DPH a jeho dalšími změnami ve vazbě na účetnictví a vystavování daňových dokladů. Jednotlivé problematické situace budou vysvětleny na příkladech z praxe.


Po absolvování semináře budete umět řešit problematické situace při uplatňování zákona o DPH v praxi, dokážete předcházet chybám s nepříjemnými následky.


Částka za seminář 2 970 Kč + 19 procent DPH v sobě zahrnuje účast na semináři, studijní či pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra a oběd. Více informací naleznete na www.businessinfo.cz