Jde o seriál „Třídění odpadů“, který je součástí kampaně na podporu třídění a recyklace odpadů v hradeckém kraji.

Projekt je realizován od roku 2004 ve spolupráci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a společnosti EKO–KOM.

Cílem projektu je zvýšení počtu domácností, které třídí odpad a v posledním roce i kvalita tříděného odpadu. Součástí projektu je také poskytování nádob na třídění odpadů obcím, osvětová a informační kampaň nebo investiční činnost do zařízení na třídění a zpracování odpadů. S projektem se seznamují na seminářích starostové, žáci škol a učitelé, ostatním lidem projekt přiblíží pojízdná výstava Tonda Obal na cestách.

Více informací na adrese www.cistykraj.cz.