Společnost Stueken z Hradce Králové začala nedávno stavět novou výrobní halu, která ji přijde na 62 milionů korun.
V souvislosti s ní plánuje firma nábor dalších pětatřiceti pracovníků, kteří v novém provozu zajistí především oblast lisování. Hala bude rozdělena na dvě části, v jedné z nich najde své místo šest lisů a ve druhé části některé dokončovací operace.
Firma má v plánu mít celkem pět hal, které by měly být propojeny.
„Do tří let je plánována výstavba další haly s osmi lisy a do pěti let dvě haly s dalšími 42 lisy. V konečném stavu by měla lisovna zaměstnat zhruba 250 pracovníků,“ uvedl vedoucí obchodního úseku Karel Bureš.
Firma Stueken existuje v Hradci od roku 1994, kdy byla založena jako Nástrojárna Possehl Electronic dceřiné německé společnosti Possehl Electronic.
„Nové prostory odpovídaly požadavkům na přesnost výroby, neboť dosahovat přesnosti v řádu tisícin milimetru nelze v prostorech bez klimatizace, zaručující konstantní provozní teplotu,“ objasnil Bureš.
Na přelomu let 2004 a 2005 došlo k odkoupení firmou Hubert Stüken GmbH z Rintelnu u Hannoveru. Kromě hradeckého Stuekenu vlastní Stüken závody ve Spojených státech nebo v Číně.
Společnost Stueken se zabývá výrobou konstrukce, střižně ohybových nástrojů pro lisování nebo vstřikovacími formami.
„Vzhledem k zapojení do aktivit mateřské firmy se připravuje náběh lisování hluboko tažených dílů,“ řekl Karel Bureš.
V současnosti má Stueken 81 zaměstnanců, kteří pracují v různých profesích při výrobě nástrojů.

Lidé nejsou

„Sehnat v regionu kvalifikované pracovníky je problém, přesto doufáme, že se nám podaří najít soustružníky, obráběče, brusiče kovů nebo obsluhu CNC elektroerozivních strojů,“ informuje Karel Bureš.
Hodnota vybavení stávajícího závodu, kde je přibližně 80 strojů, je asi 103 milionů korun.
„V nejbližší budoucnosti je cílem firmy osvojení technologie hlubokého tažení. Zároveň musí zvládnout rozšíření stávajícího systému řízení jakosti a plánuje zavedení sy stému environmentálního managementu,“ popsal směřování společnosti Bureš.
Tržby společnosti v loňském roce dosáhly částky 61 milionů korun a v letošním roce jsou plánovány ve výši 73 milionů.
„Vzhledem k dosavadnímu vývoji předpokládáme, že konečný výsledek bude pravděpodobně o něco vyšší,“ dodal vedoucí obchodního úseku Karel Bureš.