Jsou to programy TRH, CERTIFIKACE, DESIGN, ALIANCE a VÝVOJ. Tyto programy reagují na aktuální potřeby rozvoje malých a středních podniků v České republice a v roce 2007 budou společně s programy Operačního programu Podnikání a inovace podporovat projekty malých a středních podniků. Národní programy jsou zaměřeny na podporu podnikatelů formou záruk za bankovní úvěry pro malé a střední podnikatele a bezúročných úvěrů pro začínající podnikatele na území hlavního města Prahy a dále příspěvků a dotací pro podnikatele na celém území České republiky.
Více na www.mpo.cz. (red)


 Do 13. dubna 2007 můžete podávat přihlášky na „Třetí Česko–polský veletrh partnerských měst“, který se uskuteční 18. a 19. 5. 2007 v polském Valbřichu.
Více informacína:
RHK SVČ Jednatelství Náchod
Masarykovo nám. 1
547 01 NÁCHOD
e-mail: nachod@rhkhradec.cz
tel: 491 405 332
mobil: 736 752 507 (red)