Vzhledem ke zmiňovanému nárůstu počtu daňových přiznání je zpracování žádostí o vrácení přeplatku v zákonné 30denní lhůtě extrémně časově a administrativně náročné. Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje, že z důvodů správného stanovení a vybírání daní vyhoví příslušné finanční úřady žádosti o vrácení přeplatku v této lhůtě pouze tehdy, pokud žadatel nebude mít nedoplatek na daních u svého finančního úřadu, nebo pokud jiný finanční úřad neuplatní požadavek na úhradu jím evidovaného nedoplatku. V případě pochybností souvisejících se správností výpočtu výše daňové povinnosti poplatníkem v podaném daňovém přiznání mohou příslušné finanční úřady rovněž lhůtu pro vrácení přeplatku na dani prodloužit na dobu nezbytně nutnou k jejich odstranění.“
Více na www.cds.mfcr.cz