Zkapacitnění koryta Stroupinského potoka v délce přibližně 350 metrů v intravilánu města Žebrák. Jedná se o pročištění od sedimentů, výstavbu betonových opěrných zdí s obkladem pohledových ploch lomovým kamenem. Kontaktní adresa: František Bubrle, telefon: 377 243 217, e-mail: bubrle.ost55@lesycr.cz.

Česká televize hledá dodavatele zvukového vozu, včetně vypracování realizačního projektu. Součástí zakázky je i kabeláž, instalace, montáž, asistence při uvedení do zkušebního provozu a předání dokumentace skutečného provedení hotového zvukového vozu a uživatelské a servisní dokumentace. ČT je ochotna poskytnout zálohu ve výši 200 tisíc korun. Kontakt: Marcela Karasová, telefon: 261 137 516,
e-mail: marcela.karasova@ceska-televize.cz.