Prezentace se uskuteční při příležitosti jejího XIX. sněmu, který se koná na brněnském výstavišti dne 31. května 2007. Členové komory zde dostanou možnost vystavit propagační materiály, které budou současně k dispozici všem účastníkům sněmu komory.

Firmy se mohou prezentovat tištěnými materiály, CD a také DVD nosiči a dalšími materiály. Podklady pro prezentaci je nutné doručit osobně nebo poštou nejpozději do 11. května 2007, a to do sídla Hospodářské komory (na adrese Freyova 27, Praha 9), kde lze získat i bližší informace o prezentaci a rozsahu vystavovaných materiálů.