Základem prevence je zvýšená přítomnost lesníků na místech, která by zloděje mohla lákat. Tento dohled probíhá v nepravidelnou denní i noční dobu, v pracovních dnech i o víkendech. Některé mladé lesní kultury jsou postříkány chemickým roztokem, který na stromcích není vidět ani cítit. Tato látka však při pokojové teplotě silně zapáchá.

Další součástí prevence je výroba vánočních stromků z prořezávek za symbolické ceny. Prořezávka uvolňuje zahuštěně rostoucí les tak, aby jednotlivé stromky měly více místa kolem sebe. Tím se zvyšuje budoucí stabilita lesa. Prořezávky se týkají zejména smrkových, případně borových porostů, proto i nabídka druhů vánočních stromků je omezená. Takto vyrobené stromky si mohou zájemci na některých lesních správách a lesních závodech zakoupit za cenu od 70 do přibližně 250 korun dle druhu a velikosti.

Vzhledem ke všem opatřením, která mají zabránit krádežím stromků v lese i k nabídce vánočních stromků za symbolické ceny, je nesmyslné riskovat postih, který může dosáhnout až 15 000 korun, krádeží stromků v lese.

Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.

tel.: 724 623 858, e-mail: mluvci@lesycr.cz , www.lesycr.cz