Pardubická Krajská hospodářská komora chce posílit zájem a motivaci žáků o technicky orientované obory. Proto hodlá předložit projekt Volba povolání v Pardubickém kraji do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z fondů Evropské unie.

„Do projektu mají být zapojeny základní i střední odborné školy a učiliště, úřady práce i výrobní firmy. Pardubický kraj by mohl být jedním z partnerů,“ konstatovala tisková mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová.

„Projekt velmi vítám. Vycházím ze své předchozí praxe ředitelky základní školy a vím, jak je důležité do procesu výběru budoucího povolání zapojit rodiče,“ uvedla krajská radní Jana Pernicová.

„Počítá například s tím, že by se pořádaly exkurze do podniků a společností nejen pro děti, ale právě i pro jejich rodiče. Je třeba děti, rodiče i výchovné poradce na školách informovat o možnostech trhu práce, přizpůsobit tomu vzdělávací nabídku a především zvýšit prestiž výuky manuálních dovedností,“ poznamenala krajská radní.

„Projekt by měl být v ideálním případě realizován od července letošního roku do června roku 2012, tedy 36 měsíců, a to na celém území Pardubického kraje,“ nechala se slyšet Jana Pernicová.