Záměrem je budovat tyto projekty nad rámec energetické efektivity směrem k inteligentní, bezpečné a plynulé dopravě, sociálním či zdravotním službám a dalším inovativním konceptům. Jednotlivých projektů v klastru se účastní významné firmy, jako například Siemens nebo Elektrárny Opatovice.

„Směr klastru a aktivity s ním spojené vítám, zapadají do vládní koncepce udržitelného rozvoje a jednoznačně dopomohou k naplnění národních závazků úspor energií a budování konkurenceschopných regionů," uvedl bývalý premiér Vladimír Špidla.