Objekt pro průmysl s nižší ekologickou zátěží hodlá ještě letos postavit firma Brose Trutnov Automative Systems CZ. Práci by v nové výrobní hale, kde se mají vyrábět komponenty pro automobilový průmysl, mohlo najít až 400 lidí.

Město firmě nejprve pronajme a po zahájení stavebních prací prodá parcely na pozemcích v sousedství hlavního tahu do hor. Tam vzniká druhá trutnovská průmyslová zóna. Město tímto prodejem získá 9,5 milionu korun. „Jde o německou rodinnou společnost s tradicí, která nás ujišťuje, že se recese neobává. Už začalo projektování a proces EIA, tedy zkoumání vlivu stavby na životní prostředí,“ vysvětlil starosta Ivan Adamec. Žádost o stavební povolení má být vydána do konce srpna letošního roku.

Zbývající pozemky budoucí průmyslové zóny v Dolním Starém Městě budou dále nejprve pronajaty a později rovněž prodány.
Koupit je hodlá společnost Mapon, a.s. Ze dvou zájemců nabídla vyšší cenu, a to 510 korun za metr čtverečný. „Jsou to developeři, kteří pak budou pro využití pozemků hledat sami další investory. Samozřejmě v souladu s využitím, které určuje územní plán,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Hendrych. Podle dostupných informací developeři jednají se zástupci obchodních řetězců a v jejich představách je vznik velkého obchodního centra. V tomto případě má firma žádost o vydání územní rozhodnutí na stavbu podat nejpozději do 31. srpna roku 2010.

Dočasný nájem za pozemky v zóně činí symbolickou korunu za metr čtverečný za rok. To však ještě musí schválit městská rada. Průmyslovou zónu spojí se současnou Krkonošskou ulicí přístupová komunikace, kterou hodlá vybudovat město na své náklady. „Povede až k hranici zóny, a to od plánovaného kruhového objezdu, který chceme budovat u dřívějšího motelu Horal,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Hendrych.