„Nejčastějším důvodem, proč si lidé půjčují peníze pro někoho jiného, je snaha pomoci osobě se kterou mají partnerský vztah, dětem nebo kamarádům. Velmi často se ovšem setkáváme i s neznalostí finanční problematiky a přehnanou důvěrou v člověka, kterému chtěli zadlužení lidé pomoci," říká Markéta Fixová, tisková mluvčí hradecké společnosti KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Není výjimkou, že člověk, pro kterého si jeho blízký peníze půjčil, ze vztahu odejde a zanechá po sobě nesplacené závazky, které zůstávají na zadlužené osobě. Ta musí do budoucna počítat s omezeními, pokud si bude chtít pro své vlastní potřeby sjednat půjčku či hypotéku. Jestliže svůj závazek nebude schopna splácet, bude vedena v registru dlužníků a vystavena riziku exekuce.

Pokud někdo, i přes všechna rizika, opravdu vážně uvažuje o možnosti vzít si půjčku pro jinou osobu, doporučují odborníci sepsat smlouvu o předání peněz osobě, pro kterou jsou prostředky z úvěru určeny. V případě nesplácení lze celý případ řešit prostřednictvím občanskoprávního soudu a rozhodnutí o vrácení převzatých peněz lze vynutit i v exekučním řízení. Povinnosti k věřiteli ale má vždy ten, kdo si peníze půjčil.