Můžete zhodnotit současnou situaci kolem tuzemského cestovního ruchu?
Propady jsou přirozeně citelné – víme, že třeba příjmy z cestovního ruchu do veřejných rozpočtů spadnou zhruba na polovinu, a že se koronavirová krize promítne i do míry nezaměstnanosti. Problém to bude zejména v regionech, kde se cestovní ruch velkou měrou podílí na tvorbě HDP.

Přijde tedy pomoc ze strany vašeho ministerstva? Už máte konkrétní plán?
Je jasné, že hlavní část turistické sezony se bude odehrávat u nás doma v České republice. Tam také bude směřovat naše pomoc, kterou pro oblast cestovního ruchu chystáme. Lidé vycestují do tradičních tuzemských destinací, kde by mohlo být volněji, ale také do nových destinací v regionech, které chceme společně s agenturou CzechTourism zpropagovat a také propojit na projekt Dovolená v Česku.

Co bude projekt Dovolená v Česku zahrnovat?
Na přípravě tohoto projektu spolupracujeme vzhledem k finanční náročnosti zejména s ministerstvem financí, ale také se členy NERV (Národní ekonomická rada vlády – pozn. red). Rádi bychom podporu směřovali tam, kde je propad turistů nejvyšší, což jsou třeba lázeňská města, ale i jiné turistické cíle, kde převládali zahraniční návštěvníci. Počítáme s tím, že pozitivně ovlivníme nejen tu letošní sezonu, ale i sezony v letech následujících. V dalších etapách budeme pracovat i na možnostech zapojení zaměstnavatelů, kteří v současné době většinou řeší problémy s likviditou a udržením pracovních míst.

U zapojení zaměstnavatelů se dříve mluvilo o příspěvku zhruba 10 tisíc korun, který by lidé dostávali na tuzemskou dovolenou. Zavedete takový příspěvek?Od příspěvku zaměstnavatele jsme prozatím ustoupili, nicméně hledáme dlouhodobé řešení, které umožní motivovat zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům na tuzemskou dovolenou mohli přispívat. Podporu poptávky však potřebujeme nastartovat co nejdříve. Na tomto se shodujeme i se členy NERV, shodujeme se také na podobě, kde část dovolené uhradí klient a na druhou část mu přispěje stát. Klíčové přitom bude propojení na ubytovací kapacity. V rámci možností chceme vytvořit systém, který bude jednoduchý, transparentní a maximálně digitalizovaný.

To znamená, že budete chtít podporu směřovat spíše tam, kde bude turistů méně a kde budou volnější ubytovací kapacity?
Průběžně si děláme průzkumy a sledujeme obsazenost v jednotlivých regionech. Ztotožňujeme se s návrhem, že pokud už jsou například Lipno a Jeseníky dnes na léto obsazené, nedává smysl tam posílat další lidi. Stát by se měl podívat, kde skutečně vypadla zahraniční klientela – to jsou jednoznačně velká města jako Praha, Brno, Ostrava a další krajská města a lázně. Musíme motivovat lidi, aby při své dovolené zavítali i do těchto zajímavých destinací.

Spolupracujete na podpoře tuzemského turistického ruchu i s dalšími organizacemi a samotnými regiony?
Ano, důležitou roli v podpoře našich postižených destinací hraje už zmíněná agentura CzechTourism, která ve spolupráci s organizacemi destinačního managementu, ale i profesními svazy připravuje celou řadu marketingových aktivit na pomoc těmto místům. Zde očekáváme také úzké propojení na aktivity jednotlivých krajů. Vedle toho probíhají pod patronací ministerstva zahraničních věcí jednání s dalšími zeměmi, kde mají pandemii pod kontrolou, o postupném otevírání hranic. Pro regiony závislé na zahraničních turistech je toto mimořádně důležité – hlavně pro Karlovarský kraj a pro Prahu, ale i další atraktivní místa v ČR.

A co další aktivity a finanční podpora? Chystá něco v tomto směru vaše ministerstvo i do budoucna?
Finalizujeme krizový Akční plán podpory cestovního ruchu v ČR 2020-21 pro restart odvětví, který je založený jak na podpoře domácího cestovního ruchu, tak dle vývoje bezpečnostní situace i příjezdového cestovního ruchu. Jedním z pozitivně vnímaných opatření je jistě i snížení sazby DPH u vybraných služeb v oblasti cestovního ruchu na 10%. Připravujeme také úpravy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech a jeho prodloužení do roku 2022. Diskutujeme i o celkovém modelu financování organizací destinačního managementu, které považuji za důležitý prvek rozvoje cestovního ruchu v regionech.