Na programu je mimo jiné optimalizace procesů personálního plánování a péče o lidské zdroje ve firmě, volba ukazatelů a jejich průběžné sledování, personální audit a jeho typy, jaké výsledky lze od auditu očekávat nebo jeho přínosy.

Přednášet bude PhDr. Josef Dohnal, CSc., specializující se na personální poradenství a vzdělávání v oblasti vedení lidí, personalistiky, obchodu, marketingu a ekonomiky, a PhDr. Zdeněk Smetana, jenž se zabývá například poradenskou praxí v českých a slovenských firmách.

Po absolvování semináře budete vědět, jak efektivně využít pracovníky a jejich znalosti, zkušenosti a osobní kvality a budete moci plánovat a případně realizovat personální audit ve své firmě s jasným cílem, kterého chcete dosáhnout.

Bližší informace o akci a o programu naleznete na internetové adrese www. kursy. cz.

Tamtéž najdete i přihlášku.