Po úspěšném ročníku „Šikovné ruce pro hospic 2006“, z jehož výtěžku bylo zakoupeno klimatizační zařízení do pokojů těžce nemocných v Hospici Anežky České, vyhlašuje Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České, opět soutěž o nejlepší vlastnoručně zhotovený výrobek věnovaný hospici.

Soutěž se tentokrát uskutečňuje ve třech kategoriích (1. kategorie – děti do 9 let, 2. kategorie – děti od 10 do 18 let, 3. kategorie – dospělí). Na výrobek je třeba nalepit štítek se jménem a příjmením, bydlištěm včetně PSČ, případně s telefonickým spojením, kategorií a prodejní cenou (v obvyklé cenové výši).

Správně vyplněný štítek velmi usnadní registraci a umožní včasné pozvání na slavnostní vernisáž! Výrobky mohou být předávány buď osobně nebo prostřednictvím pošty do prodejny levného textilu v Hospici Anežky České (ul. 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec).

Vernisáž prodejní výstavy, která bude vyvrcholením této akce, a vyhlášení vítězů se opět uskuteční v rámci Světového dne hospiců 5. října 2007. Vítězům ze všech tří kategorií zde bude předána cena. Průběh soutěže je možné sledovat na www.hospic.cz.

Výtěžek z prodejní výstavy bude věnován na podporu kvalitní péče o těžce nemocné. Soutěž se koná v termínu od 15. dubna do 27.září.