Meziměsíčně v březnu vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,2 %, průmyslových výrobců o 0,3 %, stavebních prací o 0,5 % a tržních služeb o 1,4 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 26,1 %, průmyslových výrobců o 5,3 %, stavebních prací o 4,9 % a tržních služeb o 3,7 %.

* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 1,2 %. Ceny rostlinných výrobků se zvýšily o 2,7 % v důsledku růstu cen ovoce o 6,6 %, olejnin o 9,5 % a zeleniny o 10,2 %. Klesly ceny brambor o 2,6 %. Ceny živočišných výrobků se snížily o 0,8 %, klesly ceny skotu o 0,4 %, mléka o 0,5 %, prasat o 1,6 % a vajec o 2,1 %. Vyšší byly ceny drůbeže, a to o 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,3 % (v únoru o 0,1 %). Nejvýrazněji ovlivnily růst cenové hladiny vyšší ceny koksu a rafinérských ropných výrobků o 3,7 %, ceny základních kovů, hutních a kovodělných výrobků, chemických výrobků a vláken shodně o 0,6 %. Nejvýznamnější pokles cen nastal u potravinářských výrobků o 0,3 %, a to po 11 měsících růstu. Z toho nejvíce klesly ceny mlékárenských výrobků o 2,0 %, masa a masných výrobků o 0,4 % a ostatních potravinářských výrobků o 0,1 %. Výrazně se snížily ceny v odvětvích uhlí, lignitu, rašeliny a ropy o 1,2 %, upraveného dřeva a dřevených výrobků o 1,0 % a výrobků zpracovatelského průmyslu jinde neuvedených o 0,9 %.

Ceny stavebních prací se zvýšily o 0,5 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,6 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře vzrostly o 1,4 % v důsledku růstu cen podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu o 1,9 % (růst cen za reklamní služby o 2,5 %). Dále vzrostly ceny za služby pošt a telekomunikací o 1,0 % a v nákladní dopravě a skladování o 0,4 %.


Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 26,1 % (v únoru o 27,1 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 34,0 % zejména v důsledku vyšších cen obilovin o 55,0 % a olejnin o 60,5 %. Dále se zvýšily ceny ovoce o 35,9 %. Ceny brambor byly nižší o 44,6 % a zeleniny o 11,3 %. Ceny živočišných výrobků byly vyšší o 16,3 %. Vzrostly ceny mléka o 28,5 %, vajec o 21,6 % a drůbeže o 20,0 %. Nižší byly ceny prasat o 1,2 % a skotu o 3,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 5,3 % (v únoru o 5,6 %). Nejvýznamnější vliv na úroveň cenové hladiny měly ceny potravin, které stouply o 10,8 %, z toho zejména ceny mlékárenských výrobků o 17,3 %, průmyslových krmiv o 35,6 % a ostatních potravinářských výrobků o 8,6 %. Ceny koksu a rafinérských ropných výrobků se zvýšily o 26,5 % a elektřiny, plynu a vody o 9,3 %. Meziročně klesly ceny zejména v odvětvích dopravních prostředků o 4,0 %, z toho zejména díly motorových vozidel o 7,2 %. Ceny pryžových a plastových výrobků se snížily o 2,3 % a upraveného dřeva a dřevěných výrobků o 2,9 % (v únoru o 1,0 %), z toho dřeva a řeziva i opracovaného nebo impregnovaného o 13,0 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 14,6 % a zboží krátkodobé spotřeby o 6,0 %.

Ceny stavebních prací byly vyšší o 4,9 % (v únoru o 4,5 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 2,8 % (v únoru o 3,3 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly v úhrnu vyšší o 3,7 % (v únoru o 3,4 %). Vzrostly ceny podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu o 5,0 % (růst cen za reklamní služby o 9,2 %), dále v nákladní dopravě a skladování a za služby pošt a telekomunikací shodně o 2,4 %.


Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2008*

V zemích Evropské unie (EU 27) se podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně zvýšily o 0,5 % (v lednu o 1,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce stouply ceny na Slovensku (o 2,5 %), v Belgii (o 1,5 %) a ve Slovinsku (o 1,4 %). V Německu ceny vzrostly o 0,7 %. Ceny klesly pouze v Lucembursku (o 3,3 %) a v Dánsku (o 0,7 %).
Meziročně byly v EU 27 ceny v únoru vyšší o 6,1 % (v lednu o 5,9 %). Nejvíce stouply ceny v Litvě (o 17,3 %), v Bulharsku (o 14,0 %) a v Rumunsku (o 13,6 %). Nejméně stouply ceny v Německu (o 3,8 %), v Lucembursku (o 4,2 %) a ve Finsku (o 4,7 %). Na Slovensku ceny vzrostly o 5,1 %. Meziročně se ceny v žádné zemi nesnížily.

Zdroj: ČSÚ