Celková stavební produkce v srpnu meziročně klesla ve stálých cenách o 1,2 %, po vyloučení vlivu pracovních dní vzrostla o 1,7 % (v srpnu 2008 bylo o 2 pracovní dny méně). Růst stavební produkce i nadále trval u inženýrského stavitelství jak na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích, tak i na opravách a údržbě. Naopak u pozemního stavitelství pokračoval několikaměsíční pokles zejména u nové výstavby.

Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně klesly ve stálých cenách o 1,7 %. Stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukci a modernizaci klesly o 3,9 % (příspěvek –3,3 procentního bodu), v tom pozemní stavitelství kleslo o 11,1 % (příspěvek –5,9 p.b.) a inženýrské stavitelství vzrostlo o 8,2 % (příspěvek 2,6 p.b.). Stavební práce v zahraničí klesly o 2,6 % (příspěvek –0,1 p.b.). Zvýšení zaznamenaly opravy a údržba o 14,7 % (příspěvek 1,6 p.b.) a ostatní práce o 34,6 % (příspěvek 0,1 p.b.).

Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 1,4 %*) proti srpnu roku 2007. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 23 015 Kč a meziročně se zvýšila o 4,1 % (reálná mzda klesla o 2,3 %). Průměrná hodinová mzda byla 163 Kč a proti stejnému období 2007 byla vyšší o 14,0 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance klesla o 0,3 % a na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 9,1 %. Vzhledem k nižšímu počtu pracovních dní bylo odpracováno o 9,9 % méně hodin.

Stavební úřady vydaly 11 762 stavebních povolení, jejichž počet vzrostl o 4,2 %, v tom 6 938 povolení bylo pro nové stavby a 4 824 povolení pro změny dokončených staveb. U nových staveb byly meziroční nárůsty stavebních povolení pro životní prostředí o 31,9 %, u staveb ostatních o 7,6 %, pokles nastal u bytových budov o 4,6 % a u nebytových budov o 3,2 %. U změn dokončených staveb nebytových budov vzrostl počet stavebních povolení o 14,8 % a u ostatních staveb o 30,8 %. Naopak počet povolení klesl u budov bytových o 12,6 % a na ochranu životního prostředí o 20,5 %.

Orientační hodnota staveb povolených v srpnu 2008 byla 36,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2007 vzrostla o 2,8 %. Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 22,5 mld. Kč (nárůst o 9,3 %, příspěvek 5,4 procentního bodu). Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 13,7 mld. Kč (pokles o 6,4 %, příspěvek –2,6 p.b.).
Orientační hodnota u nové výstavby ve srovnání se stejným obdobím 2007 klesla pouze u budov bytových o 12,7 % (příspěvek –3,7 p.b.). U ostatních směrů nové výstavby orientační hodnota vzrostla u budov nebytových o 53,0 % (příspěvek 6,8 p.b.), pro životní prostředí o 36,0 % (příspěvek 1,4 p.b.), u ostatních staveb o 6,9 % (příspěvek 0,9 p.b.). Snížení orientační hodnoty u změn dokončených staveb nejvíce ovlivnil vývoj u staveb ostatních (pokles o 66,8 %, příspěvek –15,8 p.b.) a to zejména z důvodu vysoké srovnávací základny.

Stavební úřady povolily výstavbu 3 725 bytů, což bylo o 1 391 bytů méně než v srpnu 2007 (pokles o 27,2 %). Z toho novou výstavbou vznikne 3 216 bytů (o 1 311 bytů méně) a změnou dokončených staveb 509 bytů (o 80 bytů méně). Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 9,4 mld. Kč. Dále povolily výstavbu budov s podlahovou plochou 766,4 tis. m2 (pokles o 7,7 %), v tom u bytových budov klesla o 19,7 % (příspěvek –13,1 p.b.) a u nebytových budov vzrostla o 16,2 % (příspěvek 5,4 p.b.). Průměrná podlahová plocha bytů u nové výstavby byla 131,0 m2 s orientační hodnotou 21,3 tis. Kč za 1m2.

***

Podle údajů Eurostatu v červenci 2008 v EU 27 meziročně poklesla stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,5 %, z toho pozemní stavitelství kleslo o 1,8 % a inženýrské kleslo o 0,3 %. Z členských států, za které byla data dostupná, se ISP nejvíce zvýšil v Rumunsku o 28,4 %, v Bulharsku o 16,4 %, v Polsku o 16,1 % a na Slovensku o 6,7 %. Nejvyšší pokles ISP o 15,9 % byl ve Španělsku. V Německu ISP klesl o 2,3 %.