Indexy cen výrobců
- září 2008

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly v úhrnu o 6,1 %. Ceny rostlinných výrobků se snížily o 10,0 % v důsledku poklesu cen brambor o 32,5 %. Ceny obilovin se snížily o 7,5 %, olejnin o 9,1 %, ovoce o 7,8 % a zeleniny o 5,4 %. Ceny živočišných výrobků klesly o 1,3 %. Snížily se ceny mléka o 2,9 %, drůbeže o 2,3 % a skotu o 0,9 %. Vzrostly ceny prasat o 2,0 %.

Po osmi měsících růstu ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 % (v srpnu vzrostly o 0,4 %). Nejvýznamněji klesly ceny koksu a rafinérských ropných výrobků a ceny výrobků zpracovatelského průmyslu jinde neuvedených shodně o 1,9 %, ceny ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,9 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,3 % (zejména ceny průmyslových krmiv o 4,2 %). Naopak stouply především ceny základních kovů, hutních a kovodělných výrobků o 1,2 %.

Ceny stavebních prací se zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 1,2 % v důsledku růstu cen podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu o 2,0 %. V měsíci září došlo k výraznému růstu cen za reklamu v TV a rozhlase, a to o 21,8 %. Ceny za služby pošt a telekomunikací se snížily o 0,6 % v důsledku poklesu cen za služby spojené s poskytováním připojení na internet.


Meziroční srovnání:

Poprvé od května 2006 ceny zemědělských výrobců klesly, a to o 4,4 % (v srpnu byly ještě vyšší o 6,3 %). Ceny rostlinných výrobků klesly o 7,2 % zejména v důsledku nižších cen obilovin o 12,6 % (v září růst o 4,4 %) a brambor o 14,2 %. Dále klesly ceny ovoce o 23,4 % a zeleniny o 20,6 %. Ceny olejnin byly vyšší o 12,5 %. Ceny živočišných výrobků byly nižší o 1,0 %. Klesly ceny vajec o 6,3 %, mléka o 2,0 % a skotu o 2,1 %. Ceny prasat byly vyšší o 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 5,5 % (v srpnu o 5,7 %). Významně ovlivnily cenovou hladinu ceny základních kovů, hutních a kovodělných výrobků nárůstem o 10,8 % (nejvyšší nárůst od května roku 2005), ceny elektřiny, plynu a vody o 9,1 % a potravinářských výrobků o 6,5 % (z toho ostatních potravinářských výrobků o 9,1 %). Meziročně klesly především ceny dopravních prostředků o 6,0 %, ceny dřeva a výrobků ze dřeva o 5,3 % a pryžových a plastových výrobků o 2,3 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 12,8 % a meziproduktů o 5,1 %.

Ceny stavebních prací byly vyšší o 4,6 % (v srpnu o 4,7 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 2,7 % (v srpnu o 2,3 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly v úhrnu vyšší o 4,0 % (v srpnu o 3,6 %). Vzrostly ceny podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu o 5,4 % (růst cen za reklamní služby o 7,7 % a za inženýrské a architektonické poradenství o 10,8 %), dále v nákladní dopravě a skladování o 4,0 %.


Ceny průmyslových výrobců v EU – srpen 2008

V zemích Evropské unie (EU 27) se podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně snížily o 0,7 % (v červenci se zvýšily o 1,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v Dánsku a ve Spojeném království (shodně o 1,8 %), v Řecku a v Nizozemsku (shodně o 1,1 %). V Německu se ceny snížily o 0,6 %. Nejvíce vzrostly ceny v Litvě (o 1,9 %), v Lucembursku (o 1,8 %) a v Rumunsku (o 1,4 %). Na Slovensku stouply ceny o 0,2 %.

Meziročně byly v EU 27 ceny v srpnu vyšší o 10,4 % (v červenci o 11,3 %). Nejvíce stouply ceny v Lucembursku (o 27,0 %), v Dánsku (o 20,5 %) a v Litvě (o 20,4 %). Nejméně stouply ceny v České republice (o 5,7 %), v Irsku (o 6,2 %) a na Slovensku (o 6,7 %). V Německu vzrostly ceny o 8,1 %. Ceny v žádné zemi EU neklesly pod úroveň měsíce srpna 2007.