Zahraniční obchod - listopad 2008

Obchodní bilance skončila schodkem 0,5 mld. Kč, což představuje meziroční zhoršení o 13,0 mld. Kč. Nepříznivě saldo ovlivnil hlavně pokles přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 8,3 mld. Kč, pozitivně působilo zejména snížení záporného salda v obchodě s chemickými výrobky o 2,2 mld. Kč.

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 4,3 % a dovoz o 7,9 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 2,1 % a dovozu o 0,8%.

Meziročně v běžných cenách klesl vývoz o 18,0 % a dovoz o 13,2 %. Výsledky ovlivnil nižší počet pracovních dní (proti listopadu 2007 o 3 méně) a vysoká srovnávací základna listopadu 2007 (druhý nejvyšší obrat roku). Pokles vývozu byl větší než pokles dovozu třetí po sobě jdoucí měsíc, přičemž meziroční snížení vývozu v listopadu 2008 bylo nejvyšší v historii České republiky. Vlivem posílení koruny vůči euru a oslabení vůči dolaru byl zřejmý nižší pokles zahraničního obchodu v přepočtu na eura (vývoz o 12,9 % a dovoz o 7,8 %) než v dolarovém vyjádření (vývoz o 24,5 % a dovoz o 20,0 %).

Obchodní bilance skončila schodkem 0,5 mld. Kč, což je ve srovnání s listopadem 2007 o 13,0 mld. Kč horší výsledek a největší negativní meziroční změna bilance vůbec od roku 1994. Listopadová bilance byla s výjimkou let 2004–2007 vždy záporná. Se státy EU bylo saldo aktivní 39,2 mld. Kč, se státy mimo EU pasivní 39,7 mld. Kč.

Obchodní bilanci nepříznivě ovlivnil především pokles přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 8,3 mld. Kč. Prohloubil se deficit v obchodě s minerálními palivy o 2,4 mld. Kč, klesl přebytek v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím o 2,3 mld. Kč a polotovary a materiály o 1,1 mld. Kč a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu se surovinami o 1,3 mld. Kč. Pozitivně na celkovou bilanci působilo snížení záporného salda v obchodě s chemickými výrobky o 2,2 mld. Kč a zlepšení bilance v obchodě s nápoji a tabákem o 0,5 mld. Kč (přechodem z pasiva do aktiva). Bilance obchodu s potravinami a živými zvířaty zůstala zhruba na úrovni listopadu 2007.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků klesl o 21,4 % (o 28,5 mld. Kč). Nejvíce se snížil vývoz silničních vozidel (o 10,7 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,4 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 4,1 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl nižší o 19,6 % (o 20,2 mld. Kč), značně se snížil dovoz silničních vozidel (o 4,9 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 3,1 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,8 mld. Kč). Bilanci strojů a dopravních prostředků negativně ovlivnil především pokles kladného salda u silničních vozidel o 5,8 mld. Kč. Dovoz minerálních paliv vzrostl o 22,0 % (o 3,7 mld. Kč), zejména v důsledku vyššího dovozu ropy (hodnotově o 114,4 %, naturálně o 86,8 %). Dovoz zemního plynu hodnotově vzrostl o 24,9 %, naturálně klesl o 21,6 %. Vývoz minerálních paliv se zvýšil o 20,4 % (o 1,4 mld. Kč).

Z teritoriálního hlediska kleslo kladné saldo se státy EU o 6,5 mld. Kč, se státy mimo EU se schodek zvýšil o 6,5 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 3,0 mld. Kč, Rakouskem o 0,9 mld. Kč, Dánskem a Nizozemskem (shodně o 0,4 mld. Kč). Schodek se snížil v obchodě s Japonskem o 1,9 mld. Kč, Spojenými státy o 1,3 mld. Kč a Tchaj-wanem o 0,8 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Ruskem o 3,2 mld. Kč a Čínou o 1,2 mld. Kč a přebytek klesl v obchodě s Itálií o 2,2 mld. Kč, Slovenskem o 1,5 mld. Kč, Spojeným královstvím o 1,4 mld. Kč, Španělskem a Ukrajinou (shodně o 1,3 mld. Kč). Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Norskem o 3,1 mld. Kč a Maďarskem o 1,7 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců se v porovnání s předchozími dvanácti měsíci zvýšil vývoz o 0,6 % a dovoz o 1,0 %. Obchodní bilance dosáhla aktiva 78,4 mld. Kč, které bylo o 8,6 mld. Kč nižší. Příznivě se vyvíjela bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky (růst aktiva o 26,2 mld. Kč), polotovary a materiály (vzestup přebytku o 8,3 mld. Kč), potravinami a živými zvířaty (snížení deficitu o 4,4 mld. Kč), nápoji a tabákem (zlepšení bilance o 3,6 mld. Kč přechodem z pasiva do aktiva) a chemickými výrobky (pokles schodku o 2,1 mld. Kč). Prohloubením deficitu se zhoršila bilance obchodu s minerálními palivy o 39,9 mld. Kč a aktivum kleslo u bilance obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím o 10,3 mld. Kč a surovinami o 2,8 mld. Kč.

Z teritoriálního hlediska byl přebytek obchodní bilance se státy EU vyšší o 78,3 mld. Kč, se státy mimo EU schodek obchodu vzrostl o 86,9 mld. Kč. Kladné saldo se zvýšilo v obchodě s Německem o 22,7 mld. Kč, Francií o 9,8 mld. Kč, Polskem o 8,1 mld. Kč, Slovenskem o 7,2 mld. Kč a Rumunskem o 5,3 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Nizozemskem o 19,6 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Ruskem o 26,6 mld. Kč, Čínou o 24,7 mld. Kč, Japonskem o 5,9 mld. Kč, Koreou o 4,9 mld. Kč, Kazachstánem o 4,8 mld. Kč a Thajskem o 4,7 mld. Kč. Přebytek se snížil v obchodě se Španělskem o 4,8 mld Kč.

V lednu až listopadu vzrostl vývoz o 0,3 % a dovoz o 0,8 %. Přebytek obchodní bilance 81,2 mld. Kč byl meziročně o 9,5 mld. Kč nižší.