Stavebnictví - listopad 2008

Celková stavební produkce v listopadu meziročně klesla ve stálých cenách o 5,6 %, po vyloučení vlivu pracovních dní klesla o 2,2 % (v listopadu 2008 bylo o 3 pracovní dny méně). Vývoj stavební produkce i nadále ovlivňoval růst inženýrského stavitelství, ale jeho tempo ve srovnání s předchozím měsícem zpomalilo. Pokračoval pokles produkce pozemního stavitelství.

Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně klesly ve stálých cenách o 6,4 %. Stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukci a modernizaci byly nižší o 5,6 % (příspěvek -4,6 procentních bodů), v tom pozemní stavitelství pokleslo o 12,5 % (příspěvek -5,8 p.b.) a inženýrské stavitelství vzrostlo o 3,2 % (příspěvek 1,2 p.b.). Opravy a údržba zaznamenaly snížení o 6,3 % (příspěvek -0,8 p.b.) a ostatní práce zvýšení o 4,9 % (příspěvek 0,0 p.b.). Stavební práce v zahraničí klesly o 24,1 % (příspěvek -1,0 p.b.).

Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, vzrostl o 0,1 %*) proti listopadu roku 2007. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 27 988 Kč a meziročně se zvýšila o 10,2 % (reálná mzda vzrostla o 5,6 %). Průměrná hodinová mzda byla 196 Kč a proti stejnému období 2007 byla vyšší o 21,7 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se snížila o 6,6 % a na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 3,2 %. Vzhledem k nižšímu počtu pracovních dní bylo odpracováno o 9,3 % méně hodin.

Stavební úřady vydaly 9 325 stavebních povolení, jejichž počet klesl o 7,9 %, v tom 5 244 povolení bylo pro nové stavby a 4 081 povolení pro změny dokončených staveb. U nových staveb byl meziroční pokles stavebních povolení u všech druhů výstavby. Pokles nastal u budov bytových o 2,2 %, u budov nebytových o 4,1 %, u ostatních staveb o 5,2 % a u staveb na ochranu životního prostředí o 27,8 %. U změn dokončených staveb byl nejvyšší nárůst stavebních povolení u ostatních staveb o 7,8 %, u staveb na ochranu životního prostředí o 7,0 % a u budov nebytových o 4,8 %, pokles byl zaznamenán u bytových budov o 11,8 %.

Orientační hodnota staveb povolených v listopadu 2008 byla 26,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2007 klesla o 12,8 %. Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 18,3 mld. Kč (pokles o 8,0 %, příspěvek 5,3 procentního bodu). Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 8,0 mld. Kč (pokles o 22,0 %, příspěvek 7,5 p.b.).

Orientační hodnota u nové výstavby ve srovnání se stejným obdobím 2007 vzrostla u staveb pro životní prostředí o 114,4 % (příspěvek 6,3 p.b.) a u budov bytových o 19,5 % (příspěvek 3,7 p.b.), poklesla u budov nebytových o 47,0 % (příspěvek 11,5 p.b.) a u ostatních staveb o 22,5 % (příspěvek 3,8 p.b.). Nárůst orientační hodnoty u změn dokončených staveb byl u staveb ostatních o 44,4 % (příspěvek 2,6 p.b.). Pokles nastal u staveb pro životní prostředí o 81,1 % (příspěvek 3,1 p.b.), u budov nebytových o 35,3 % (příspěvek 6,2 p.b.) a u bytových budov o 10,6 % (příspěvek 0,7 p.b.).

Stavební úřady povolily výstavbu 3 140 bytů, což bylo o 267 bytů více než v listopadu 2007 (nárůst o 9,3 %). Z toho novou výstavbou vznikne 2 674 bytů (o 313 bytů více) a změnou dokončených staveb 466 bytů (o 46 bytů méně). Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 7,3 mld. Kč. Dále povolily výstavbu budov s podlahovou plochou 601,8 tis. m2 (pokles o 8,2 %), v tom u bytových budov vzrostla o 18,8 % (příspěvek 8,9 p.b.) a u nebytových budov klesla o 32,4 % (příspěvek 17,0 p.b.). Průměrná podlahová plocha bytů u nové bytové výstavby byla 124,5 m2 s orientační hodnotou 20,6 tis. Kč za 1m2.

***

Podle údajů Eurostatu v říjnu 2008 v EU 27 meziročně poklesla stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,5 %, z toho pozemní stavitelství kleslo o 3,8 % a inženýrské kleslo o 1,9 %. Z členských států, za které byla data dostupná, se ISP nejvíce zvýšil v Rumunsku o 20,6 %, na Slovensku o 15,7 % a v Polsku o 10,5 %. Nejvyšší pokles ISP o 13,7 % byl ve Španělsku a v Německu o 3,8 %.

Zdroj: ČSÚ