Průmysl - listopad 2008

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v listopadu 2008 nižší o 9,2 %. Trend klesl rovněž o 9,2 %.

Meziroční index průmyslové produkce v listopadu 2008 byl 82,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů činil index 87,0 %. Listopad 2008 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 3 pracovní dny méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byl index 83,9 %.

K poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -6,9 p.b., pokles o 30,3 %, viz tabulka č. 5). Dále průmyslová produkce poklesla v odvětvích výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (příspěvek -2,4 p.b., pokles o 23,4 %) a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -2,0 p.b., pokles o 9,9 %).

Průmyslová produkce rostla pouze v odvětví výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (příspěvek 0,9 p. b., růst o 33,7 %), jehož výsledky ovlivnila mimořádně nízká srovnávací základna v předchozím roce (odstávka výrobního zařízení).

V listopadu 2008 se zvýšila produkce pouze v hlavním průmyslovém seskupení výroba energií (o 0,4 %). Poklesla v hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro investice (o 24,7 %), pro dlouhodobou spotřebu (o 19,4 %), pro mezispotřebu (o 15,9 %) a výroba pro krátkodobou spotřebu (o 12,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách se meziročně snížily o 18,5 % (v běžných cenách o 18,0 %), po očištění od vlivu počtu pracovních dnů byly tržby nižší o 14,3 % a po očištění od sezónních vlivů klesly tržby o 17,5 %. K poklesu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -7,1 p.b., pokles o 30,3 %), výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (příspěvek -2,2 p.b., pokles o 22,6 %) a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -2,0 p.b., pokles o 10,5 %). Tržby z průmyslové činnosti vzrostly pouze v odvětvích výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (příspěvek 0,3 p.b., růst o 16,8 %).

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily reálně o 20,0 %, v běžných cenách o 22,6 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků (v b.c.) činil 46,5 %.

Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně snížily o 20,3 % (v běžných cenách o 20,1 %). Jejich podíl na celkových tržbách (v b.c.) činil 58,2 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků reálně klesly o 21,0 % (v b.c. o 23,5 %). Jejich podíl na celkových tržbách těchto podniků (v b.c.) činil 74,9 %.

Průměrný počet zaměstnaných osob v průmyslu se v listopadu 2008 meziročně snížil o 41,8 tis. osob (tj. o 3,5 %). Průměrný počet zaměstnaných osob poklesl nejvíce v odvětvích výroba textilií, textilních a oděvních výrobků (o 16,6 %), výroba usní a výrobků z usní (o 10,1 %), zpracovatelský průmysl jinde neuvedený (o 8,5 %), výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (o 7,9 %), zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků (o 7,4 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (o 7,2 %).

Průměrná měsíční nominální mzda v listopadu 2008 byla 24 843 Kč a meziročně vzrostla o 2,4 %. Průměrná hodinová mzda byla 183,0 Kč a zvýšila se o 14,7 %. Produktivita práce v průmyslu klesla o 14,6 %, hodinová produktivita byla nižší o 4,3 %. Tyto výsledky ovlivnil nižší počet pracovních dnů (-3 dny). Počet odpracovaných hodin klesl o 13,9 %.

Nové zakázky v průmyslových podnicích ve vybraných odvětvích uzavřené v listopadu 2008 dosáhly hodnoty 120,4 mld. Kč v b.c., z toho ze zahraničí 72,3 mld. Kč. Meziroční index nových zakázek celkem činil 69,8 %, z toho u nových zakázek ze zahraničí 66,2 %. Nové zakázky ze zahraničí nejvíce poklesly v odvětvích výroba motorových vozidel (příspěvek -11,4 p.b., pokles o 35,6 %), výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek -6,0 p.b., pokles o 39,2 %) a výroba elektrických strojů a zařízení (příspěvek -3,9 p.b., pokles o 36,8 %). Nové zakázky ze zahraničí rostly pouze v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 0,1 p.b., růst o 7,9 %). Zvýšila se hodnota stornovaných zakázek.