Indexy cen výrobců - prosinec 2008


Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly v úhrnu o 2,5 %. Ceny rostlinných výrobků se snížily o 2,2 % v důsledku poklesu cen olejnin o 3,1 % a obilovin o 5,7 %. Vzrostly ceny ovoce o 16,7 %, zeleniny o 7,9 % a brambor o 1,4 %. Ceny živočišných výrobků klesly o 3,0 % v důsledku snížení cen prasat o 3,2 %, mléka o 4,5 % a drůbeže o 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 1,5 %. Nejvýznamnější pokles cen nastal v odvětvích koksu a rafinérských ropných výrobků o 19,0 %, základních kovů, hutních a kovodělných výrobků o 2,1 % a chemických výrobků a vláken o 3,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 0,5 %. Ceny vzrostly nejvíce v odvětví dopravních prostředků o 1,9 %, zejména ceny dílů motorových vozidel o 3,0 %.

Ceny stavebních prací se zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,9 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,6 %. Ceny podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu klesly o 1,0 % (snížení cen za reklamní služby), ceny v nákladní dopravě a skladování o 1,1 %.


Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 22,8 % (v listopadu o 19,5 %). Ceny rostlinných výrobků klesly o 29,1 % zejména v důsledku nižších cen obilovin o 40,0 % a ovoce o 38,1 %. Dále klesly ceny zeleniny o 21,2 %, brambor o 21,3 % a olejnin o 14,5 %. Ceny živočišných výrobků byly nižší o 14,8 %. Klesly ceny mléka o 27,7 %, vajec o 18,5 %, drůbeže o 10,7 % a skotu o 2,9 %. Ceny prasat byly vyšší o 10,7 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,2 % (v listopadu stouply o 1,2 %). Jedná se o první meziroční pokles cen od října 2003. Nejvýrazněji klesly ceny v odvětvích koksu a rafinérských ropných výrobků o 34,4 %, potravinářských výrobků o 2,1 % a dopravních prostředků o 2,0 %. Stouply zejména ceny elektřiny, plynu a vody o 10,0 %, základních kovů, hutních a kovodělných výrobků o 6,3 % a uhlí, lignitu, rašeliny a ropy o 11,1 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce klesly ceny energie o 2,0 %, nejvíce se zvýšily ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 2,1 %.

Ceny stavebních prací byly vyšší o 3,8 % (v listopadu o 3,9 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,5 % (v listopadu o 1,1 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly v úhrnu vyšší o 4,0 % (v listopadu o 4,3 %). Vzrostly ceny podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu o 5,5 % (růst cen za reklamní služby o 7,3 % a za inženýrské a architektonické poradenství o 10,6 %), dále ceny v peněžnictví o 2,4 % a za služby pošt a telekomunikací o 2,2 %.


Ceny průmyslových výrobců v EU – v listopadu 2008*

V zemích Evropské unie (EU 27) se podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně snížily o 2,1 % (v říjnu o 1,1 %). Ceny klesly ve všech členských státech, za které jsou data k dispozici. Nejvíce klesly ceny v Dánsku (o 5,8 %), v Řecku a v Nizozemsku (shodně o 3,7 %). Nejnižší pokles cen byl zaznamenán na Slovensku a ve Švédsku (shodně o 0,1 %) a v Lucembursku (o 0,2 %). V České republice klesly ceny o 1,9 %, v Německu o 1,5 %.

Meziročně byly v EU 27 ceny v listopadu vyšší o 4,1 % (v říjnu o 7,7 %). Nejvíce stouply ceny v Lucembursku (o 20,9 %), v Rumunsku (o 11,1 %) a v Maďarsku (o 10,8 %). Nejméně stouply ceny v Dánsku (o 0,9 %), v České republice (o 1,2 %) a ve Francii (o 1,6 %). Na Slovensku vzrostly ceny o 6,7 % a v Německu o 5,3 %. V Řecku se ceny nezměnily.

* předběžná data


Vývoj v roce 2008

Ceny zemědělských výrobců v průměru za celý rok 2008 v porovnání s rokem 2007 byly vyšší o 8,8 %. Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 11,8 % a živočišných o 5,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se v průměru za celý rok zvýšily o 4,5 %, což je nejvyšší růst za poslední čtyři roky. Na výši cenové úrovně se podílel především růst cen v odvětvích elektřiny, plynu a vody o 9,3 %, potravinářských výrobků o 6,8 % a koksu a rafinérských ropných výrobků o 14,2 %. Klesly pouze ceny textilu o 0,6 %, dřeva a výrobků ze dřeva o 3,8 %, pryžových a plastových výrobků o 2,3 % a dopravních prostředků o 4,8 %.

Ceny stavebních prací byly vyšší o 4,5 %, což je nejvyšší růst za posledních osm let. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 2,2 %.

V roce 2008 byly ceny tržních služeb vyšší o 3,8 %. Zvýšily se ceny podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu o 5,4 %, v nákladní dopravě o 2,9 %, v peněžnictví o 2,1 % a za služby pošt a telekomunikací o 1,9 %. Nižší byly ceny v pojišťovnictví, a to o 1,8 %.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2008 a v roce 2008