Maloobchod, ubytování a stravování - listopad 2008

Bez očištění se tržby snížily o 3,8 %, v tom za potraviny o 5,8 % a za nepotravinářské zboží o 2,6 %. V motoristickém segmentu sezónně očištěné tržby klesly meziměsíčně reálně o 3,4 %, meziročně o 5,1 % a bez očištění o 11,3 %. Za ubytování a stravování se sezónně očištěné tržby meziměsíčně zvýšily o 0,1 % a neočištěné meziročně klesly o 5,2 %.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě (OKEČ 52) klesly v listopadu meziměsíčně reálně o 0,3 %, v tom za potraviny o 0,7 %, za nepotravinářské zboží stagnovaly. Trendová složka se meziměsíčně snížila o 0,1 %, stejně jako v říjnu.

Meziročně po očištění o vliv pracovních dní, kterých bylo v listopadu 2008 o tři méně než ve stejném měsíci 2007, klesly tržby reálně o 1,2 %. Po očištění i o sezónní vlivy se tržby zejména vlivem vývoje v prodeji potravin snížily o 0,7 %, za nepotravinářské zboží naopak vzrostly o 0,8 %. Sezónně neočištěné tržby se snížily o 3,8 %, v tom za prodej potravin o 5,8 % a za prodej nepotravinářského zboží o 2,6 %.

Největší podíl na celkovém úbytku tržeb měly v listopadu prodejny se smíšeným zbožím s převahou potravin a specializované prodejny s ostatním nepotravinářským zbožím. Růst zaznamenaly pouze specializované prodejny elektroniky, elektrických přístrojů, nábytku a dalšího zboží pro domácnost a prodejny textilu a obuvi.

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 101,2 %. Nejvyššího růstu dosáhly ceny v prodejnách drogistického, farmaceutického a kosmetického zboží o 4,6 %. V prodejnách potravin se ceny zvýšily o 3,1 %, v tom ve specializovaných o 3,8 %, v nespecializovaných o 3,0 %, v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží o 1,0 % a ve stánkovém a ostatním prodeji provozovaném mimo prodejny o 0,1 %. Naopak v prodejnách potřeb pro domácnost se ceny snížily o 1,6 %, v zásilkovém obchodě o 1,3 %, za použité zboží o 0,9 %, ostatní nepotravinářské zboží o 0,4 % a textil a obuv o 0,3 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem vzrostly v listopadu sezónně očištěné tržby v maloobchodě v EU 27 reálně meziměsíčně o 0,3 %, meziročně po očištění o pracovní dny klesly o 0,2 %. Z členských států, za které byla data dostupná, rostly tržby meziročně v Rumunsku o 6,8 %, v Polsku o 6,2 %, ve Slovinsku o 5,4 %, ve Spojeném království o 2,6 %, na Slovensku o 2,0 %, ve Francii o 1,6 % a v Německu o 0,3 %. Snížily se v Lotyšsku o 15,1 %, v Estonsku o 9,3 %, ve Španělsku o 7,8 %, v Lucembursku o 6,7 %, v Dánsku o 5,4 %, v Belgii o 4,3 %, v Litvě o 1,8 %, v Portugalsku o 1,6 %, ve Finsku o 1,5 %, Bulharsku o 1,2 % a v Rakousku o 0,5 %, zatímco nezměněny zůstaly ve Švédsku.

V motoristickém segmentu (OKEČ 50) sezónně očištěné tržby klesly meziměsíčně reálně o 3,4 % a meziročně o 5,1 %. Neočištěné tržby se meziročně snížily o 11,3 %, v tom za prodej a opravy motorových vozidel o 15,6 % a za prodej pohonných hmot o 2,3 %.

V maloobchodě včetně motoristického segmentu (OKEČ 52 + 50) se sezónně očištěné tržby meziměsíčně reálně snížily o 1,3 % a meziročně o 2,2 %. Sezónně neočištěné tržby klesly meziročně o 6,3 %.

V ubytování a stravování (OKEČ 55) se sezónně očištěné tržby zvýšily meziměsíčně reálně o 0,1 %. Sezónně neočištěné tržby klesly meziročně o 5,2 %, v tom v ubytovacích zařízeních o 6,5 % a ve stravovacích zařízeních o 4,7 %.