Konjunkturální průzkum - leden 2009

Ve srovnání s lednem 2008 je saldo souhrnného indikátoru důvěry o 30,8 bodů nižší, důvěra podnikatelů je nižší o 34,7 bodu a důvěra spotřebitelů je nižší o 15 bodů. Indikátory dosáhly svých téměř desetiletých minim.

V průmyslu se v lednu oproti prosinci výrazně snížilo hodnocení současné celkové ekonomické situace. Hodnocení celkové i zahraniční poptávky se snížilo také. Zásoby se podle mínění respondentů snížily. Pro příští tři měsíce očekávají respondenti zpomalení výrobní činnosti a pokles zaměstnanosti. Očekávání celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou nižší než v prosinci, pro příštích šest měsíců jsou příznivější. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se oproti říjnu 2008 výrazně snížilo a dosáhlo 76,1 %, což je nejnižší hodnota od října 1993; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 6,1 měsíců. Celkově se saldo indikátoru důvěry v průmyslu meziměsíčně snížilo o 1,6 (v prosinci to bylo o 13 bodů); je o 44,3 bodů nižší než před rokem.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v lednu oproti minulému měsíci snížilo. Hodnocení současné celkové poptávky se však zlepšilo. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají zpomalení vývoje stavební činnosti a pokles zaměstnanosti. Zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 7,9 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v prosinci. Celkově se saldo indikátoru důvěry meziměsíčně snížilo o 1 bod a je o 14 bodů nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v lednu ve srovnání s prosincem snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou výrazně nižší než v prosinci. Zásoby se podle mínění respondentů v prosinci nezměnily. Celkově se saldo indikátoru důvěry v lednu oproti prosinci snížilo o 4,7 bodu a je o 21 bodů nižší než v lednu 2008.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v lednu ve srovnání s prosincem mírně zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky i její očekávání pro příští tři měsíce se ale snížila. Očekávání ekonomické situace jsou pro období příštích tří i šesti měsíců nižší než v prosinci. Celkově se saldo indikátoru důvěry oproti minulému měsíci snížilo o 4,3 bodu a je o 27,6 bodu nižší než před rokem.

Ze šetření mezi spotřebiteli v lednu vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají zhoršování celkové ekonomické situace a nepatrné zlepšení své finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v lednu oproti minulému měsíci opět zvýšil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se snížil. Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti minulému měsíci snížil o 4,8 bodu, v meziročním srovnání je o 15 bodů nižší.