Indexy cen výrobců
- únor 2009

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly v úhrnu o 1,1 %. Ceny rostlinných výrobků se zvýšily o 0,4 % v důsledku růstu cen obilovin o 1,0 %, zeleniny o 6,0 % a chmele o 15,2 %. Snížily se ceny olejnin o 5,8 %, ovoce o 2,8 % a brambor o 2,1 %. Ceny živočišných výrobků klesly o 2,5 % v důsledku snížení cen vajec o 1,3 %, prasat o 2,4 % a mléka o 4,8 %. Vzrostly ceny skotu, a to o 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,3 % (v lednu o 1,1 %). Významně stouply ceny koksu a rafinérských ropných výrobků o 9,2 %, dopravních prostředků o 2,6 % a strojů a zařízení jinde neuvedených o 0,6 %. Ceny klesly především u obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,0 %, nerostných surovin o 3,4 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,7 %.

Ceny stavebních prací se zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly po 5 měsících poklesu o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti programování a poradenství o 2,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 1,6 % a v oblasti nemovitostí o 1,5 %. Shodný růst o 0,9 % zaznamenaly ceny služeb v oblastech pronájmu a ostatních odborných služeb. Naopak se snížily ceny služeb v oblasti zaměstnání o 1,6 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,9 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 28,1 % (v lednu o 26,8 %). Ceny rostlinných výrobků klesly o 34,7 % zejména v důsledku nižších cen obilovin o 45,8 % a olejnin o 31,5 %. Dále klesly ceny ovoce o 34,2 %, zeleniny o 28,2 % a brambor o 12,8 %. Výrazně vzrostly ceny chmele, a to o 106,3 %. Ceny živočišných výrobků byly nižší o 19,0 %. Klesly ceny mléka o 35,3 %, vajec o 18,8 % a drůbeže o 10,8 %. Ceny prasat byly vyšší o 9,2 %. Ceny skotu zaznamenaly poprvé od února 2007 růst o 0,7 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,6 % (v lednu o 0,8 %). Nejvýrazněji klesly ceny koksu a rafinérských ropných výrobků o 31,8 % (v lednu o 38,0 %). Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 10,8 % a potravinářských výrobků o 4,1 %, (z toho mlýnských a škrobárenských výrobků o 19,4 %, průmyslových krmiv o 17,6 % a mléčných výrobků o 15,1 %). Významně vzrostly zejména ceny elektřiny, plynu a páry o 11,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,4 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce klesly ceny meziproduktů o 2,3 % a energie o 1,7 %, nejvíce se zvýšily ceny výrobků investiční povahy o 3,7 %.

Ceny stavebních prací byly vyšší o 2,8 % (v lednu o 3,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,6 %, jde o první meziroční pokles od července 2006.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly v úhrnu vyšší o 1,7 % (v lednu o 2,6 %). Vzrostly ceny za programování a poradenství o 6,3 %, architektonické a inženýrské služby o 4,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,5 %. Na druhé straně klesly ceny za telekomunikační služby o 5,0 % a ceny nákladní dopravy o 2,9 %.

Ceny průmyslových výrobců v EU – v lednu 2009*

V zemích Evropské unie (EU 27) se podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně snížily o 0,6 % (v prosinci o 1,7 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny ve Francii (o 2,0 %), v Bulharsku (o 1,3 %) a v Německu (o 1,1 %). Na Slovensku klesly ceny o 1,2 % (údaj Slovenského statistického úřadu). Nejvíce vzrostly ceny v České republice a v Rumunsku (shodně o 1,1 %) a v Maďarsku (o 0,9 %).

Meziročně byly v EU 27 ceny v lednu vyšší o 0,2 % (v prosinci o 1,9 %). Nejvíce stouply ceny v Rumunsku (o 6,4 %), v Maďarsku (o 4,4 %) a ve Spojeném království (o 3,2 %). Na Slovensku vzrostly ceny o 3,7 % (údaj Slovenského statistického úřadu) a v Německu o 2,1 %. Ceny klesly nejvíce v Dánsku (o 5,2 %), v Řecku (o 3,4 %) a ve Francii (o 2,9 %).

* předběžná data

Zdroj: ČSÚ